گزیده نشریات استان: گنگ خواب دیده (شکوه آزادی)

گنگ خواب دیده

استاندار محترم ایلام درسخنان پیش از خطبه های نماز جمعه به روش مألوف و عادت این سالهای خود در عبارتی کلی که مزید هیچ اطلاع و آگاهی جدیدی نبود تمامی نقدهای مطبوعات محلی به عملکرد خود را تحت عنوان "نقدهای سطحی" و "دم دستی" تخطئه و بدین شیوه بی اهمیت بودن آنها را اعلام کردند.

استاندار محترم البته در سخنان خود روشن نمی کنند که به چه نوع نقدی نقد سطحی و دم دستی گفته می شود و مگر این مطالب چه خصوصیتی دارند که از نظر ایشان سزاوار چنین صفتی هستند و همچنین ایشان به ذکر دلایل خود در مورد ناروا بودن این گفتارهای انتقادی نمی پردازند.

نگارنده به خوبی واقف است که برای اینکه مطلبی انتقادی از استواری و استحکام برخوردار باشد لازم است عاری از کلی گوئی باشد، به صورت واضح و با ذکر جزئیات موضوع مورد نقد را تجزیه و تحلیل نماید ، حاوی شواهد و مدارکی باشد که برای مخاطبان نیز قابل بررسی باشد و همچنین این نکته را می پذیرد که مطالب انتقادی که در مطبوعات ایلام منتشر می شوند به دلیل زبان گنگ و مبهم، عدم استفاده از رویکردهای حرفه ای و کارشناسانه و سیطره افراد غیر حرفه ای بر مطبوعات معمولاً دارای نقایص جدی هستند تا جایی که انسان را به یاد شعر معروف مولوی می اندازد :

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر /من عاجز ز گفتن و خلق از شنیدنش

اما این نکات نافی برحق و صواب بودن انتقادات و انتظارات اهالی مطبوعات نیست حتی اگر به زبانی گنگ و الکن بیان شده باشند. لب کلام کلیه انتقادات از جناب اعلائی این است که جناب آقای استاندار! مردم و مطبوعات محلی ایلام در مدت مدیریت شما کار چشمگیری در حوزه اقتصادی و عمرانی از شما ندیده اند جز اینکه در این مدت با ارائه برنامه های سطحی و روبنائی تنها به اتلاف منابع و فرصتهای استان پرداخته اید اگر این سخن سخن ناحقی است چرا شما خود با ارئه آمار و ارقام و نشان دادن شواهد و مدارک به دفاع از عملکرد خود نمی پردازید.

حال که استاندار محترم این سخنان را دم دستی و بیهوده می پندارد انتظار این است که به عنوان مسئول ارشد استان پاسخگوی نزدیک سه سال مدیریت خود بر استان ایلام باشند مثلاً برای همگان به صورت شفاف و روشن اعلام کنند که ماحصل تلاشهای ایشان در حوزه سرمایه گذری و اشتغال یا در حوزه عمرانی و(حتی فرهنگی که آن را رویکرد اصلی خود می داند) چه بوده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز