مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام «۱» نمونه کشوری شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام «1» این مرکز پس از ارزیابی عملکرد نهصد و چهل و هشت مرکز علمی کاربردی کشور از طرف رئیس دانشگاه علمی کاربردی به عنوان مرکز نمونه کشور معرفی شد.بر اساس این گزارش ، نقش موثر در ارتقای کمی و کیفی آموزش های علمی کاربردی  در حوزه های مختلف و همچنین استقرار نظام  آموزش مهارت و فنا وری از مواردی   است که رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور  به عنوان دلایل این انتخاب از آن نام برده است .در تجلیل نامه ای که به امضای رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور
و دبیر علمی پنجمین جشنواره علمی کاربردی به مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام«1 »اهدا شده است از تلاش های این مرکز به عنوان یک مرکز موثر در راستای ایجاد زمینه لازم برای اشتغال جوانان قدر دانی شده است.

مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام «1»  که به مرکز پارسیان نیز معروف است از مهرماه سال 1387 فعالیت خود را در استان ایلام آغاز کرده است و پس از رشد قابل توجهی که از نظر جذب دانشجو و اساتید توانای استان داشته اکنون با داشتن 2170 دانشجو در بیست ویک رشته و گروههای مرتبط با مدیریت وخدمات اجتماعی ، فرهنگ و هنر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعالیت می کند.این مرکز پس از تلاش های علمی در راستای جذب اساتید توانا وکادر علمی به عنوان مرکز نمونه کشوری واین مرکز عالی علمی کاربردی فصل تازه ای از فعالیت های خود را رقم زده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز