حل مشکل پسماندها در ایلام مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام حل مشکلات پسماندها در استان را مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.
غلامحسین کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دراین راستا شهرداری‌ها ومراکز بیمارستانی ملزم به رعایت اصول فنی و زیست محیطی در زمینه دفع پسماندها هستند و باید بیشتر به این مقوله مهم توجه کنند.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی پسماندهای روستایی در حوزه سد ایلام تمهیدات لازم اندیشیده شده است، تصریح کرد: جهت جمع‌آوری و حمل مکانیزه پسماندهای روستایی با بکارگیری روش‌های مناسب در زمینه جمع‌آوری و حمل صحیح پسماندهای حوزه سد ایلام اقداماتی انجام شده است.
کاظمی با اشاره به اینکه راهکارهای اجرایی دفع اصولی پسماندها باید بیشتر مورد توجه متولیان قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: این دستگاه درصدد رفع موانع و مشکلات سرراه اجرای برنامه مدیریت پسماندها با دیگر دستگاه‌های مربوطه در استان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان رفع بسیاری از مشکلات پسماندها را مستلزم همکاری دیگر دستگاه‌های مرتبط در استان عنوان و خاطرنشان کرد: با این همکاری شاهد رفع بسیاری از مشکلات در حوزه سلامت خواهیم بود.
کاظمی به برگزاری جلسات کارگروه مدیریت پسماندهای استان به منظور مدیریت صحیح پسماندهای شهری، بیمارستانی و صنعتی اشاره کرد و گفت: در این جلسات موانع و مشکلات و راهکارهای اجرایی دفع اصولی پسماندها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز