فرود پرواز تهران-ایلام در فرودگاه کرمانشاه به علت نامساعد بودن هوا

پرواز شماره 567 تهران - ایلام به علت نامساعد بودن هوا و وقوع پدیده رعد و برق در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشست .
مدیر فرودگاه شهدای ایلام با بیان اینکه این تغییر مسیر بـه درخواست مسافران این پـرواز انجـام شـد گفت : هواپیما از فرودگاه کرمانشاه بـه تهران بـازگشت و مسافران بقیه راه را زمینی طی کردند.
آقای بیاتی نیا افزود: پرواز ایلام - تهران نیز به علت نبود هواپیمای جایگزی لغو شد.
از فرودگـاه شهدای ایلام روزانه 2 پرواز رفت و برگشت به تهران انجام می گیرد که درخصوص برقراری یا لغو پرواز بعد از ظهر هنوز خبری اعلام نشده است.
بـارش نخستین بـاران پـاییزی کـه از دیشب در استان ایلام آغاز شده هـرچند مشکـلاتی را بـرای مسافران پروازهای ایلام - تهران و بالعکس شده اما طراوت خاصی به طبیعت و هوای استان بخشیده است .
با وجود گذشته یک ماه از آغاز فصل پاییز مردم استان بویژه کشاورزان چشم انتظار نزول باران این رحمت الهی بودند کـه آغاز بارش ها از شب گذشته باعث خوشحالی مردم شد.
بنابر اعلام کارشناسان هواشناسی این سامانه بارش زا به تناوب تا اواسط هفته آینده فعالیت دارد و شدت بارش ها از اواسط هفته تقویت خواهد شد.
اداره کل هواشناسی فعالیت سامانه جدید بارش زا را بیشتر در نواحی شمالی و کوهستانی استان پیش بینی کرده است.
در 24 ساعت گذشته شهرهای ایوان و لومار با 6/1 میلیمتر بیشترین و ایلام و سرابله با 1/1 میلیمتر کمترین میزان بارش ها را داشته اند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز