چهار پروژه در شهرستان دهلران جزو طرحهای مهر ماندگار است

فر ماندار شهرستان دهلران گفت: چهار پروژه در شهرستان دهلران جزو پروژه های مهر ماندگار است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه آب دهلران طرحهای چون سد دویرج، شبکه های آبیاری و زهکشی دویرج، میمه و عین خوش، فکه و دشت عباس در قالب طرح مهر ماندگار اجرا می شوند.

وی گفت: امسال 70 درصد اعتبارات آب استان در شهرستان دهلران هزینه می شود.

علیزاده افزود: دو سد مخزنی دویرج و میمه و شبکه های آبیاری و زهکشی متعدد از مهمترین پروژه های آب شهرستان هستند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: در دولت نهم و دهم بیش از 75 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در شهرستان، مطالعه، اجرا یا بهره برداری رسیده اند.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها علاوه بر تسریع در روند توسعه شهرستان بویژه در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال می شوند.

فرماندار دهلران گفت: 700حلقه چاه آب کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که سالانه حدود 200 میلیون مترمکعب از این چاهها آب برداشت می شود.

وی گفت: با بهره برداری از سد دویرج و میمه 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در بخش موسیان و مرکزی آبی می شوند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز