آخرین حرفهای استاندار ایلام/ کار در ایلام از بهترین دوران زندگی ام بود

مجتبی اعلایی که بعد از گذشت سه سال فعالیت در سمت استاندار ایلام جای خود را به عباس زاده مشکینی داد، آخرین حرفهای خود را بعد از رفتن از این سمت در جمع خبرنگاران زد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی شامگاه پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان ایلام، دوران کاری خود در ایلام را یکی از بهترین دوران زندگی خود ارزیابی کرد وافزود: نزدیک سه سال درخدمت مردم ایلام بودم وبا آرامش این استان را از نظر پست کاری ترک خواهم کرد.
وی هرگونه دخالت نمایندگان ایلام درمجلس شورای اسلامی درخصوص جابجایی پست استانداری ایلام را تکذیب کردو افزود: هرچند اکثر ملاقات نمایندگان ایلام در مجلس با وزارت کشور برای عزل ونصب مدیران بوده است ولی در خصوص جابجایی من این امر صحت ندارد.
وی در ادامه سخنان خود رفتن ازاستانداری ایلام را برخلاف میل باطنی اش عنوان کرد و تصریح کرد: ازچند سال پیش از سوی مهندس زریبافان رئیس سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور درخواست همکاری داشتم اما برحسب صلاحدید
جناب رئیس جمهور به استان ایلام آمدم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود انتقادهای رسانه ها ومطبوعات را درحوزه وظایف رسانه ای دانست و تصریح کرد: من هم  در چهارچوب وظایف استاندار عمل کردم و باید انتظارات هم در چهارچوب همان وظایف استانداری باشد.
اعلایی استفاده از  تمام استعداد ها را یکی از اولویت های خود در ارزیابی هایش عنوان کرد وتشریح کرد: هیچ وقت در دوران مدیریت خود ازبستگان خود استفاده ننموده ونیازهای سیاسی وشخصی خودرا پیگیری نکرده ام.
وی مدیریت خود را منحصر به علایق سیاسی وجریانی خاصی ندانست وتأکید کرد: در مدیریت استان ایلام صلایق وعلایق سیاسی متفاوتی وجود دارد که من با همه آنها بر اساس وظیفه مدیریتی خود رفتار و عمل کردم.
وی بیان داشت: به رغم تمام کوتاهیها واعتراف به آنها وظایف خود را به طور تمام وکمال انجام دادم ودر شاخص های مدیریت کوتاهی نداشته ام.
مجتبی اعلایی درادامه با اشاره به اینکه باید تمام ظرفیتهای اجرایی استان را بشناسیم، اظهار داشت: استان توسعه نمی یابد مگر اینکه تمام اجزای استان از جمله نخبگان، رسانه ها، مدیران، نمایندگان واستانداران توسعه یافته فکر کنند وعمل کنند.
وی ظرفیتهای استانها را متفاوت ارزیابی کرد وافزود: ظرفیتهای زیادی درایلام وجود دارد که باید این استعدادها وظرفیتها را بارور کنیم.
استاندار سابق ایلام در خصوص استاندار جدید ایلام هم اظهار نظر کرد وافزود: جنای آقای عباس زاده مشکینی در پست مدیر کل سیاسی وزارت کشور بوده اند ودارای ظرفیتهای بالای سیاسی، اجتماعی ورسانه ای هستند.
وی یکی از دلایل توسعه نیافتگی استان را کمبود جمعیت وپراکندگی جمعیت وتوزیع اعتبارات براساس جمعیت عنوان کردوافزود:پراکندگی جمعیت باعث شده است اعتبار کمتری به استان اختصاص داده شود.
 مجتبی اعلایی روز شنبه در بنیاد شهید وامور ایثارگران در سمت معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید مشغول به فعالیت خواهد شد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز