استاندار ایلام تغییر کرد/ اعلایی رفت، مشکینی آمد

 پس از فراز و فرودهای فراوان مجتبی اعلایی استاندار ایلام جای خود را به دکتر محمود عباس زاده مشکینی داد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوسهای فراوان در مورد تغییر استاندار و رفتن مجتبی اعلایی از سمت استانداری ایلام در نهایت دکتر محمود عباس زاده مشکینی به عنوان استاندار جدید ایلام برگزیده شد.
قبل از این عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب بوده است.
مجتبی اعلایی قرار است در سمت قائم مقام سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران کشورانجام وظیفه کند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 8روز