ایلام و خوزستان رکورد دار بحران اجتماعی در کشور

 درمناطق عقب مانده کشور اگرچه جوانان با افزایش اطلاعات و آگاهی ظرفیت هایشان بیشترشده است اما قدرت عرض اندام ندارند.

ایلنا: یک جامعه شناس بیشترین میزان بحران های اجتماعی درکشور ازجمله خودکشی را در ایلام و خوزستان عنوان کرد.

سعید معیدفر درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب گفت: البته بخشی ازبحران ها دراین مناطق مربوط به خودکشی است و در آنجا زنان و جوانان به بحرانهای روحی روانی و افسردگی دچار می شوند و بعضا ممکن است اینها به شکل آسیب های اجتماعی بروز پیداکنند.

معیدفر در مورد علت چنین بحرانهایی دراین مناطق گفت: درمناطق عقب مانده کشور اگرچه جوانان باافزایش اطلاعات وآگاهی ظرفیت هایشان بیشترشده است اما قدرت عرض اندام ندارند.

وی تصریح کرد: درشهرها طرز تفکر پدران و مادران متناسب با فرزندانشان تغییر کرده اند اما درمناطق کمتر توسعه یافته به دلیل به وجود نیامدن چنین تغییراتی بحران هایی همانند خودکشی افزایش می یابد.

معیدفر باتاکید براینکه درمناطق کمترتوسعه یافته هنجارهای سنتی برجوانان و زنان تحمیل می‌شود، افزود: بنابراین زنان و جوانان از آنجایی که پتانسیل های خود را تغییر یافته می دانند همانند گذشته بروز همه مشکلات را ازسوی خودشان نمی بینند از همین رو به سرعت حساسیت آنها بالا می رود، درست همانند بخشی ازسیمی که نازک شده و باواردآمدن فشاری به آن می سوزد.

وی خاطرنشان کرد: فشارهای سنتی وارد آمده به زنان وجوانان دراین مناطق ممکن است منجر به وجودآمدن بحران های اجتماعی شود.

این جامعه شناس افزود: پدر و مادران درشهرها براین عقیده‌اند که دیگر فرزندسالاری شده است درحالی که درمناطق کمتر توسعه یافته این اتفاق رخ نداده است و تضادهای بسیاری بین والدین و فرزندان وجود دارد.
نظرات ارسال نظر
  • محمددر تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۱

    این آقا هم مثل اینکه توهم زده. خدا را شکر که فعلا" کمتر از مناطق دیگر به فساد کشیده شده ایم و اصالتهایمان کمی حفظ است. پیشرفت مریضتون برای خودتان ما را به حال خود بگذارید.

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز