۶۰ راس دام در اثر برخورد آذرخش در ایلام تلف شد

مدیرکل بحران استانداری ایلام گفت: 60 راس گوسفند یک دامدار ایلامی جمعه بر اثر برخورد آذرخش تلف شد.
ˈسهراب حکیمیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه در ارتفاعات ˈقلارنگˈ رخ داد که بر اثر آن صاحب دام ها نیز مصدوم شد.
وی ادامه داد: این دامدار، اهل روستای ˈکلی کلیˈ شهرستان سیروان است که برای چرای دام خود به ارتفاعات قلارنگ عزیمت کرده بود.
وی اظهار کرد: تلف شدن این تعداد دام به صورت یکجا در اثر برخورد آذرخش تاکنون بی سابقه بوده است.
وی بیان کرد: متراکم بودن دام ها در زمان برخورد آذرخش دلیل اصلی تلف شدن آنها به صورت دسته جمعی است.
مدیرکل بحران استانداری ایلام گفت: دام این دامدار ایلامی بیمه نبوده و باید مستندات و گزارش حادثه به منظور حمایت از وی به ستاد مدیریت بحران کشور ارسال شود.
بارش باران به همراه آذرخش از پنجشنبه هفته گذشته بخش های مختلف استان ایلام را فرا گرفته است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز