مهلت استعفای نامزدهای انتخابات مجلس

جانشین رییس ستاد انتخابات کشور گفت: فردا(دوشنبه) آخرین مهلت پذیرش استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات اولین میان‌دوره‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
 
به گزارش پارس، 'حسنعلی نوریˈ روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تنها داوطلبانی می‌توانند در انتخابات اولین میان‌ دوره‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی و شرکت کنند که استعفای خود را در مهلت تعیین شده ارایه کرده باشند.
وی، اظهارداشت: انتخابات اولین میان دوره‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، در حوزه‌های انتخابیه ˈ ایلام، شیروان، چرداول، مهران، ایوان و ملکشاهیˈ، ˈدماوند و فیروزکوهˈ، ˈتویسرکان و رامسرˈ و ˈتنکابن وعباس آبادˈ برگزار خواهد شد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور، افزود: انتخابات اولین میان دوره‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این چهار حوزه انتخابیه برای انتخاب چهار نماینده همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز جمعه بیست و چهارم 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال