خانه‌های قلیانی ایلام با مجوز مراجع قانونی تخریب شدند

فارس: خانه‌های قلیانی ایلام با مجوز مراجع قانونی تخریب شدند.

به گزارش ایلام فردا، خانه‌های قلیانی، منازلی هستند که توسط ساکنان خود رها شده و عده‌ای از افراد سودجو در این خانه‌ها اسکان یافته‌اند و برخی اعمال غیر قانونی خود را به راحتی انجام می‌دهند.

از جمله کارهایی که در این خانه‌ها شکل گرفته، ظهور پدیده قلیان است که افراد به طور گسترده در این خانه‌ها حضور یافته و به مصرف قلیان روی می‌آورند و موجب ناراحتی همسایگان را فراهم می‌کنند.

پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط مراجع ذی‌ربط، چند خانه قلیانی در شهر ایلام تخریب و موجب خوشحالی همسایگان و بسیاری از مردم شهر ایلام شد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز