ردیف

نام / کد / درجه

مدیر / بهره بردار

تعداد اتاق

تعداد تخت

نشانی

تلفن و دور نویس

 
 

۱

فردوسی   ۲۹۰۰۳/۲    ۲ ستاره

محمد تاجران

۱۸

۳۸

ایلام میدان ۲۲ بهمن  ضلع شرقی خیابان فردوسی

۳۳۳۲۵۲۸-۰۸۴۱

 

۲

جهان     ۲۹۰۰۲/۲                     ۱ ستاره

جعفر جهانی

۱۲

۴۲

ایلام خ فردوسی خ شهید عبداللهی پور

۳۳۳۲۵۰۹-۰۸۴۱

 

۳

قدس          ۲۹۰۰۵/۲    ۱ ستاره

عبدل خدامرادی                               

۱۲

۳۱

دهلران خیابان امام خمینی « ره » - حنب بانک تجارت

۷۲۲۲۶۲۰-۰۸۴۲

 

۴

ولیعصر   ۲۹۰۰۴/۲  

محمدباقرجمالدینی

۹

۲۵

ایلام خیابان ولایت پشت فرمانداری روبروی مسجد والی

۳۳۳۸۹۲۱-۰۸۴۱

 

۵

مهمانپذیر و رستوران نگین

ولی اله حیاتی

۱۰

۲۵

دهلران ورودی شهر از طرف ایلام به دهلران

۰۹۱۸۱۴۱۴۰۲۸

۷۲۲۸۴۷۷-۰۸۴۲

 

۶

مهمانپذیر ورستوران امام حسین و تالار شادی 

اسماعیل حاتمی

۱۰

۲۱

ایوان میدان شهید مصطفی خمینی جنب فرهنگیان 

۳۲۳۷۴۷۳-۰۸۴۲

 

۷

مهمانپذیر کربلا

علی اکبر صیدی

 

 

مهران میدان امام (ره) بلوار جانبازان روبروی مسجد جامع

۸۲۲۴۶۴۴