دین مجموع معتقدات و عاداتی است که انسان را با قوه ما فوق یا خالق بشر مربوط می‌نماید و به معنی دیگر دین عبارت است از نظام و برنامه ای که خداوند برای هدایت ورستگاری انسان به پیامبر خویش وحی کرده است.

تا پیش از پیروزی اعراب و سپاهیان اسلام برایران دین مردم ایلام نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر کشور دین زرتشتی بود و اهورا مزدا خدای خوبیها و روشنایی در برابر اهریمن خدای تاریکی و ظلمت مورد ستایش قرار می‌گرفت و عناصر دیگری نظیر آب، آتش و خاک عناصری مقدس به شمار می‌رفتند و استفاده از آنها تابع آداب و مناسک خاص (بویژه در جشنها و اعیاد مذهبی) بود.

با پیروزی مسلمین به تدریج دین اسلام به واسطه‌ی تعالیم مفید و رهایی بخش انسانها و همینطور شرایط سخت و سنگین حکومت‌های مستبد گذشته بر مردم ایران به سرعت مورد پذیرش مردم قرار گرفت و با وجود باقی ماندن عده ای بر دین زرتشت دین اسلام در اکثریت قریب به اتفاق نواحی مختلف ایران نفوذ و یا گسترش کامل یافت.

اختلافاتی که بر سر جانشینی پیامبر اسلام (ص) و مسئله خلافت در قرون اولیه اسلامی ‌رخ داد موجب اختلاف آراء و در نتیجه تشکیل فرقه‌های مذهبی متعدد در دوره‌های بعدی گردید.

سرزمین ایلام بواسطه همجواری با سرزمینهای عراق و قرار گرفتن در معرض اولین حملات مسلمانان و پاره ای از تبلیغات و مروجین مذهب شعیه و همینطور شرایط مساعد دیگر از دیر باز خاستگاه مذهب شیعه اثنی عشری بوده و در حال حاضر بیش از ۹۳/۹۹ درصد جمعیت آنرا تشکیل می‌دهد.