جاذبه های مسیرهای گردشگری استان - مسیر شماره ۱-  شهرستان ایلام

 

ردیف

جاذبه طبیعی

نشانی اثر

۱

پارک جنگلی چغا سبز

شهر ایلام- خیابان آیت اله حیدری

۲

تفریحگاه جنگلی دالاهو

مسیر جاده ایلام- ایوان

۳

تفریحگاه جنگلی ششدار

مسیر جاده ایلام- چوار

۴

تفریحگاه جنگلی مله پنجاو

مسیر جاده ایلام- دره شهر

۵

تفریحگاه جنگلی تجریان

مسیر جاده ایلام- چوار

۶

تفریحگاه جگلی آبزا

مسیر جاده ایلام- چوار

۷

تفریحگاه جنگلی تنگ قوچعلی

مسیر جاده ایلام- شیروان

۸

تفریحگاه جنگلی منجل

مسیر جاده ایلام- چوار

۹

تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان

مسیر جاده ایلام-شیروان

۱۰

آبشار سرطاف

مسیر جاده ایلام- صالح آباد

۱۱

کوه قلاقیران

شهرک صنعتی ایلام

۱۲

کوه رنو

مسیر ایلام- ایوان( دالاهو)

۱۳

کوه گچان

مسیر جاده قدیم ایلام- شیروان

۱۴

غار قلاچاه

روستای سورگه- بخش مرکزی ایلام

۱۵

اشکفت تنگ ارغوان

مسیر جاده ایلام- شیروان

۱۶

تنگ ارغوان

مسیر جاده ایلام- شیروان

 

 

ردیف

جاذبه تاریخی - مذهبی

نشانی اثر

۱

کاخ فلاحتی

شهر ایلام- خیابان آیت اله حیدری

۲

قلعه  والی

شهر ایلام - خیابان پاسداران

۳

سنگ نوشته سبزی آباد

شهر  ایلام  - تنگ قوچعلی

۴

قلعه اسماعیل خان

ارتفاعات  - سیوان کوه ایلام

۵

قبور و تپه های باستانی

ایلام- مسیر جاده بلیین- میشخاص

۶

امامزاده حاجی بختیار

مسیر جاده ایلام- چوار

۷

زیارتگاه مسجد صاحب الزمان(عج)

شهر ایلام خ تختی

 

۸

تکیه ام البنین (ع)

شهر  ایلام  - خیابان سید الشهدا

۹

تکیه ابواافضل(ع)

شهر ایلام خ بعثت

 

 

جاذبه های مسیرهای گردشگری استان مسیر شماره ۲- ایوان  قلاجه


جاذبه طبیعی

نشانی اثر

شکارگاه شرازول

جنوب شهرستان ایوان

گردشگاه منطقه سراب ایوان

سراب ایوان

گردشگاه و پارک جنگلی خوران

روستای خوران

غار انفجاری کله جوب- غار طلسم

روستای دویران

غار کناجن

سراب ایوان

تفرجگاه ییلاقی سراب ایوان

روستای سراب

آثار طبیعی سان نیری

روستای سیاهگل(رودخانه کنگیر)

 

جاذبه تاریخی مذهبی

نشانی اثر

اثار باستانی آتشکده سیاهگل(سه پا)

روستای سیاهگل

طاق شیرین و فرهاد

روستای چهل زرعی  منطقه کوشک

آثار و خرابه های شهر  باستانی اریوجان(اریوحان)

روستای جوی زر

قبرستان تاریخی هلوج و تپه قلا

بخش  زرنه

قبرستان تاریخی

روستای حاجی حاضر

تپه تاریخی جوی زر

منطقه جوی زر

تپه تاریخی خوران

روستای خوران

امامزاده حاجی حاضر(ع)

روستای حاجی حاضر

امامزاده عبداله(ع)

روستای سراب ایوان

 

 

جاذبه های مسیرهای گردشگری استان مسیر شماره ۳ شیروان چرداول- سرپل سیمره

 

ردیف

جاذبه تاریخی مذهبی

نشانی اثر

۱

آثار شهر  تاریخی  ماسبدان

شیروان- روستای کلان

۲

آتشکده و قلعه سام

چرداول-ارتفاعات چم بور

۳

تپه مهرگان یا مهرجان

چرداول- چمه قوله

۴

آثار تاریخی تنگ شمشه

چرداول- روستای هلسم

۵

اثار تاریخی تنگ زنجیره

چرداول روستای زنجیره علیا

۶

آثار تاریخی تنگ قیر

چرداول- روستای کله شاخ

۷

پل تاریخی کردودیت

چرداول- روستای چم بور

۸

تل تاریخی توبره ریز معروف به للر

چرداول- شهرک لومار

۹

امامزاده عباس

شیروان

۱۰

امامزاده باقر

شیروان- روستای سفید خانی

۱۱

بقعه شاه قلندر

بخش زنگوان- روستای شاه قلندر

۱۲

بقعه پیرحسین

شیروان- روستای زنجیره علیا

۱۳

بقعه پیر حمزه

شیروان-روستای صید نظری

۱۴

بقعه سید علی (سایه علی)

هلیلان - شهرک لومار

 

 

جاذبه های مسیرهای گردشگری استان مسیر شماره ۴- دره شهر آبدانان

 

ردیف

جاذبه تاریخی مذهبی

نشانی اثر

۱

آثار تاریخی قلعه هزار درب

شهر آبدانان

۲

آثار شهر تاریخی جولیان

آبدانان- روستای چم کبود

۳

آثار شهر باستانی  مورموری

آبدانان- روستای مورموری

۴

آثار تارخی پشت قلعه

روستای پشت قلعه

۵

آثار و خرابه های شهر  باستانی دره شهر

مرکز شهر دره شهر

۶

تنگ تاریخی بهرام چوبین

مسیر جاده دره شهر- پلدختر

۷

چهار طاقی فرهاد آباد

دره شهر روستای فرهاد آباد

۸

آثار تارخی پل گاومیشان

جاده دره شهر-پلدختر

۹

آتشکده و چهار طاقی دره شهر

شهر دره شهر- خیابان نیروی هوایی

۱۴

امام زاده سید صلاح الدین محمد(ع)

مرکز شهر آبدانان

۱۵

امام زاده سید ابراهیم(ع)

آبدانان- روستای چناره

۱۶

امامزاده جابر(ع)

۵ کیلومتری جنوب شهر  آبدانان

۱۷

 امام زاده بابا سیف الدین(ع)

در ه شهر- روستای ارمو

۱۸

بقعه جابر انصاری

در ه شهر- روستای کلم

۱۹

امامزاده معین صالح(ع)

دره شهر- روستای ماژین

 

 

ردیف

جاذبه های طبیعی

نشانی اثر

۱

روستای کلم

مسیر ایلام- دره شهر

۲

غار اشکفت بره زرد

دره شهر- روستای پاکل- بخش بدره

۳

غار کول کنی

دره شهر-روستای کول کنی- بخش ما‍‍ژین

۴

تنگ رازیانه

دره شهر- بخش بدره-روستای چنار باشی

۵

دریاچه دوقولوی سیاه گاو

آبدانان- ۸ کیلومتری سراب باغ

۶

مناظر طبیعی کوه های اناران- کبیر کوه- دینار کوه

آبدانان

۷

غار مژاره

آبدانان- روستای مژاره

 

 

ردیف

جاذبه تاریخی - مذهبی

نشانی اثر

۱

تپه باستانی علی کش

شهرستان دهلران- بخش موسیان

۲

قلعه تاریخی شیاخ

دهلران- روستای میمه

۳

آتشکده کوشک قنیفر

دهلران- میمه- بخش زرین آباد

۴

سنگ نوشته آشوربانی پال

مهران- روستای گل گل ملکشاهی

۵

سنگ نوشته والی

مهران- منطقه تفریحی تخت خان

۶

قلعه زمستانی کنجانچم

مهران- حاشیه رودخانه کنجانچم

۷

اثار باستانی قلعه جوق

مهران- روستای قلعه جوق ملکشاهی

۸

 امامزاده علی صالح(ع)

مهران- بخش صالح اباد

۹

امام زاده سید حسن(ع)

شهر مهران

۱۴

امامزاده سید محمد(ع)

مهران- روستای گنبد ملکشاهی

۱۵

زیارتگاه ابراهیم قتال

مسیر جاده مرزی  بهرام آباد

۱۶

امامزاده عباس(ع)

مسیر دهلران- اندیمشک

۱۷

امامزاده سید فخرالدین(ع)

دهلران- مسیر میمه به ÷هله زرین آباد

۱۸

امام زاده سید ناصرالدین(ع)

دهلران- مسیر میمه به ÷هله زرین اباد

۱۹

زیارتگاه اکبر(ع)

دهلران- بخش زرین آباد

 

جاذبه های مسیرهای گردشگری استان مسیر شماره ۵- مهران- دهلران

 

ردیف

جاذبه های طبیعی

نشانی اثر

۱

چشمه آبگرم معدنی

شهر دهلران

۲

غار خفاش

شهر دهلران

۳

استخر طبیعی بیشه دراز

دهلران- روستای بیشه دراز

۴

غار قلا÷یکه

دهلران- دره قلاپیکه

۵

تالاب سیاب درویش

مهران- بخش ملکشاهی- روستای سیاه درویش

۶

منطقه گردشگری اما- ابشار اما

مهران- بخش ملکشاهی

۷

غار زینه گان

مهران- ۸ کیلومتری بخش صالح اباد

۸

چشمه ابگرم معدنی

مهران- چنگوله

۹

غار کنا تاریکه

مهران- رستای حمانه