ردیف

نام / نوع واحد

مدیر بهره بردار

درجه / کد

نشانی

تلفن

۱

شبنم      « کبابی »

حیدر عبدالاسلامی

درجه ۳

جاده دره شهر کلم

ـــــــ

۲

گلستان   « کبابی »

فتاح ترک فلک

درجه ۳ --- ۲۹۰۲۹/۳

هلیلان ـ سر پل سیمره ـ مسیر اسلام آباد ـ ایلام

ـــــــ

۳

سرپل سیمره« کبابی »

رجب ترک فلک

درجه ۲ --- ۲۹۰۳۴/۳

هلیلان ـ سر پل سیمره ـ مسیر اسلام آباد ـ ایلام

۳۶۱۳ـ ۴۳۴ ـ ۰۸۴۲

۴

والفجر        « کبابی »

کاکا احمدیان

درجه ۳ --- ۲۹۰۳۱/۳

هلیلان ـ  سرپل سیمره

۳۶۱۳ ـ ۴۳۴ ـ ۰۸۴۲

۵

بهار           « کبابی »

علی مراد خانه ای

درجه ۲

هلیلان ـ سر پل سیمره

ـــــــ

۶

اسلامی  « چلو کبابی »

فتاح پناهی

درجه ۳ --- ۲۹۰۰۳/۳

ایوان ـ جاده ایلام ـ اسلام آباد ـ روستای سراب ایوان

۳۲۳۰ ـ ۳۲۳ ـ ۰۸۴۲

۷

برادران محمدی    « چلو کبابی »

محمد محمدی

درجه ۳ --- ۲۹۰۰۲/۳

ایوان ـ جاده ایلام ـ اسلام آباد ـ روستای سراب ایوان

۲۴۰۱ ـ ۳۲۳ ـ ۰۸۴۲

۸

۲۲ بهمن        « کبابی »

گودرز زمگیر

درجه ۳ --- ۲۹۰۰۱/۳

ایوان ـ ۳  راه قلاجه  به طرف کرمانشاه

ـــــــ

۹

والفجر   « چلو کبابی »

نظربگ قنبری

             --- ۲۹۰۲۰/۳

مهران ـ صالح آباد ـ روستای بانروشان

ـــــــ

۱۰

صحرا       « کبابی  »

اسماعیلی

درجه ۳ --- ۲۹۰۱۹/۳

مهران ـ صالح آباد ـ روستای بانروشان

ـــــــ

۱۱

نخل جنوب  « چلو کبابی »

حسین فیلی بالوی

             --- ۲۹۰۵۶/۳

دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ جنب بانک تجارت

۶۸۱۱-۷۲۲-۰۸۴۲

۱۲

کربلا      « رستوران  »

مرتضی میرزاکرمی

درجه ۳ --- ۲۹۰۰۶/۳

ایلام ـ پایین تر از میدان امام حسن (ع) ـ جنب نمایندگی ایران خودرو

۰۹۱۸۸۴۲۷۵۹۳

۱۳

مهدی       « کبابی »

مراد کمالوند

درجه ۲

جاده ایلام ـ ایوان ـ تقاطع دانشگاه      ۷۴۴/۶۱۴/ج/الف

                                                                          ۹ /۱۱/۸۲

ـــــــ

۱۴

کلم          « کبابی »

عادل مبارز

درجه ۳

جاده دره شهر کلم

ـــــــ

۱۵

رستوران بین راهی    « یزدانی » 

محمد باقر یزدانی

درجه ۲

مهران روستای گلان

۰۹۱۸۱۴۱۰۱۹۳

۱۶

رستوران بین راهی    « آریا »

رضا کریمی

درجه ۱ --- ۲۹۰۲۵/۳

ایوان سراب ایوان

 

۱۷

بین راهی

علی رهرو

درجه ۳

هلیلان سرپل سیمره

۰۹۱۸۸۳۲۴۱۸۵ ----  ۰۸۴۲۴۳۹۴۱۸۵

۱۸

رستوران بین راهی

حشمت رشیدی

 درجه ۳

ایوان

 

۱۹

رستوران بین راهی

شاهمراد بخشی پور

درجه ۳ 

هلیلان سرپل سیمره

 

۲۰

رستوران بین راهی امام حسین (ع)

جواد رضایی

درجه ۲

ایلام میدان قرآن جنب مسجد راه کربلا

۰۹۱۸۳۴۱۱۱۳۶

۲۱

کبابی بین راهی

خیراله عزیزی

 

روستای کارزان

 

۲۱

رستوران بین راهی

بهرام سلطانی

 

صالح آباد روستای بانروشان

۲۲۳۱۹۷۹

۲۲

رستوران و مهمانسرا

صیدعلی میرزایی  

 

مهران بخش ملکشاهی میدان شهداء خیابان شهید فیاض بخش

 

۲۳

رستوران بین راهی

نظربگ قنبری

 

صالح آباد روستای بانروشان

 

۲۴

رستوران سنتی

علی سلیمی پور

 

دهلران بخش میمه میدان امام (ره) جنب بانک کشاورزی

۰۹۱۸۳۴۲۷۵۵۰

۲۵

رستوران بین راهی

اسماعیل سموری زاده

 

دهلران سه راهی موسیان