شهرستان ایلام
 1. ۱۱۰ ــــــــــــــــــــــــــــــ  پلیس
 2. ۱۳۰ ــــــــــــــــــــــــــــــ  آگاهی
 3. ۱۹۷ ــــــــــــــــــــــــــــــ  تصادفات
 4. ۱۲۵ ــــــــــــــــــــــــــــــ  آتشنشانی
 5. ۱۲۴ ــــــــــــــــــــــــــــــ  تعزیرات
 6. ۱۳۵ ــــــــــــــــــــــــــــــ  مخابرات
 7. ۱۴۸ ــــــــــــــــــــــــــــــ  هلال احمر
 8. ۱۵۵ ــــــــــــــــــــــــــــــ  فوریتهای پزشکی
 9. ۱۴۵ ــــــــــــــــــــــــــــــ  امر به معروف و نهی از منکر
 10. ۱۴۱ ــــــــــــــــــــــــــــــ  اعلام وضعیت راهها
 11. ۱۲۴ ــــــــــــــــــــــــــــــ  هواشناسی
 12. ۱۹۹ ــــــــــــــــــــــــــــــ  اطلاعات پرواز
 13. ۱۱۳ ــــــــــــــــــــــــــــــ  اداره اطلاعات
 14. ۱۱۶ ــــــــــــــــــــــــــــــ  اداره اطلاعات
 15. ۱۲۲ ــــــــــــــــــــــــــــــ  آب و فاضلاب
 16. ۱۹۳ ــــــــــــــــــــــــــــــ  پست
 17. ۱۴۰ ــــــــــــــــــــــــــــــ  پست 
 18. کلانتری ۱۱۱ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۲۲۴۶۸۲
 19. کلانتری ۱۱۲ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۲۲۳۱۱۰
 20. کلانتری ۱۱۳ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۰۲۸۲
 21. کلانتری ۱۱۴ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۳۰۴۵
 22. کلانتری ۱۱۵ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۳۱۳۱
 23. نمایندگی سایپا ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۰۹۱۸۱۴۱۳۳۹۰
 24. نمایندگی ایران خودرو ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۲۲۱۲۳۴
 25. نمایندگی پارس خودرو ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۲۲۸۲۸۲
 26. راهنمایی و رانندگی جنب میدان شهید کشوری ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۸۴۴۳
 27. صدا و سیما بلوار شهید بهشتی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۶۲
 28. هواشناسی ایلام جاده ایلام مهران ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۴۹۴۵۸
 29. تعاونی شماره ۱ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۲۱۹۳
 30. تعاونی شماره ۴ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۲۴۹۲
 31. تعاونی شماره ۴ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۳۵۷۶
 32. تعاونی شماره ۱۵ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۲۱۷۸
 33. تعاونی شماره ۷ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۱۳۷۲
 34. تعاونی شماره ۷ خیابان فردوسی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۳۳۴۱۴۲
 35. اورژانس خیابان سعدی جنوبی نرسیده به سه راه پمپ بنزین ــــــــــــــــــ  ۲۲۲۲۲۲۱
 36. داروخانه قائم بلوار سیدالشهداء مجتمع بیمارستانی قائم
 37. داروخانه خاتم الانبیاء-خیابان سعدی-پائین تر سینما قدس کوچه پشت اورژانس: ۳۳۴۶۲۳۳
 38. داروخانه توحید-میدان ۲۲ بمهن روبه روی ایستگاه اتبوس رانی شهرداری تلفن: ۳۳۳۲۵۲۳
 39. داروخانه هلال احمر- آدرس:میدان ۲۲ بهمن مجتمع درمانی هلال احمر-تلفن: ۳۳۳۷۱۱۰
 40. دفتر ولی فقیه و امام جمعه ایلام-آدرس:بلوار شهید بهشتی-تلفن: ۳۳۳۱۱۲۴
 41. انجمن حمایت از بیماران کلیوی: -آدرس:خیابان سعدی جنوبی-پائین تر حوزه علمیه صاحب الزمان(عج)-تلفن: ۳۳۳۱۷۱۱
 42. انجمن حمایت از بیماران کلیوی-آدرس:خیابان سعدی جنوبی-پائین تر حوزه علمیه صاحب الزمان(عج)-تلفن: ۳۳۳۱۷۱۴
 43. انجمن حمایت از بیماران کلیوی: -آدرس:خیابان سعدی جنوبی-پائین تر حوزه علمیه صاحب الزمان(عج)-تلفن: ۳۳۳۶۶۶۸
 44. درمانگاه بقیه الله-آدرس:بلوار سید الشهداء-تلفن:۳۳۶۱۵۱۱
 45. بهداری سپاه-آدرس:بلوار سید الشهداء-کوچه بردبار-تلفن: ۳۳۳۴۶۳۰
 46. پلی کلینیک-آدرس:نوروز آباد-خیابان خرمشهر-تلفن: ۳۳۳۳۵۰۲
 47. پلی کلینیک- آدرس::نوروز آباد-خیابان خرمشهر-تلفن: ۳۳۳۹۴۳۲
 48. تامین اجتماعی ۲-آدرس:خیابان ۲۴ متری ولیعصر-پائین تر بازارچه میوه فروشی-تلفن: ۳۳۳۹۹۱۰
 49. خدمات درمانی نیروهای مسلح-آدرس:بلوار شمالی میدان امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۴۱۰۱۷
 50. خدمات درمانی نیروهای مسلح-آدرس:بلوار شمالی میدان امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۳۱۹۶۴
 51. خدمات درمانی نیروهای مسلح-آدرس:بلوار شمالی میدان امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۳۴۳۶۶
 52. خدمات درمانی نیروهای مسلح-آدرس:بلوار شمالی میدان امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۳۴۷۶۹
 53. درمانگاه شماره ۱۰-آدرس:خیابان مبارزان-تلفن: ۲۲۲۰۸۷۳
 54. درمانگاه رضوانفر-آدرس:جنب میدان امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۴۳۶۰۳
 55. درمانگاه شماره ۱ آدرس:بلوار مدرس جنب میدان میلاد-تلفن: ۲۲۲۰۰۰۷
 56. درمانگاه شماره ۲-آدرس:خیابان اشرفی اصفهانی-تلفن: ۳۳۳۰۳۰۵
 57. درمانگاه شماره ۲-آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی-تلفن: ۳۳۳۲۹۳۱
 58. درمانگاه شماره ۳-آدرس:چهار راه رساات-خیابان رسالت-تلفن: ۳۳۳۴۷۹۰
 59. درمانگاه شماره ۴-آدرس:بلوار شمالی امام خمینی(ره)-تلفن: ۳۳۳۴۷۸۰
 60. درمانگاه شماره ۵-آدرس:شهداء-خیابان شهید رمضان محمدی-جنب مدرسه راهنمایی ابن سینا-تلفن: ۳۳۳۸۳۳۰
 61. درمانگاه شماره ۶-آدرس:بلوار مدرس-جنب مدرسه کوثر-تلفن: ۳۳۳۴۲۷۰
 62. درمانگاه شماره ۷-آدرس:بلوار جمهوری-خیابان شهید فهمیده-تلفن: ۳۳۳۳۱۳۷
 63. درمانگاه شهدا-آدرس:میدان شهداء-تلفن: ۳۳۳۲۴۰۲
 64. کلینیک شهدا-آدرس:جنب میدان شهداء-تلفن: ۳۳۳۰۰۰۳
 65. کلینیک فرهنگیان-آدرس:جنب میدان شهید کشوری-تلفن: ۳۳۳۰۱۸۶
 66. مرکز جراحی تامین اجتماعی-آدرس:بلوار مدرس-جنب میدان میلاد-تلفن: ۲۲۲۸۲۷۹

 

شهرستان ایوان
 1. شرکت سامان سفر خروجی  بین شهری ایوان ایلام-تلفن: ۳۲۳۰۷۳۳-۰۸۴۲
 2. بیمارستان و مرکز اورژانس امام رضا(ع) تلفن: ۳۲۳۴۶۰۹-۰۸۴۲
 3. درمانگاه شهید باهنر-خیابان امام خمینی(ره) جنب پمپ بنزین نظری تلفن:۳۲۳۰۸۸۱-۰۸۴۲
 4. اورژانس شهید بهشتی(درمانگاه شماره ۲)جاده خوران
 5. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ۰۸۴۲۳۲۳۷۹۷۳
 6. مهمانپذیر امام حسین (ع) آدرس : ایوان میدان شهید مصطفی خمینی جنب فرهنگیان        

تلفن : ۳۲۳۷۴۷۳-۰۸۴۲

 

شهرستان دره شهر

 

 1. فرمانداری-خیابان نیروی هوایی-تلفن: ۲-۵۲۲۲۷۰۱-۰۸۴۲پ
 2. بازرگانی-خیابان نیروی هوایی پشت فرمانداری-تلفن: ۵۲۲۳۵۴۷-۰۸۴۲
 3. هلال احمر-خیابان نیروی هوای-تلفن:۵۲۲۳۶۵۸-۰۸۴۲
 4. بیمارستان-خیابان شهید جعفری-تلفن:۳-۵۲۲۴۸۶۲-۰۸۴۲
 5. آتش نشانی-خیابان حضرت امام خمینی(ره)-تلفن:۱۲۵
 6. نیروی انتظامی-خیابان شهید رجایی-تلفن: ۱۱۰-۵۲۲۳۱۰۰-۰۸۴۲
 7. رستوران شهر باستان-خیابان شهید مطهری-تلفن:۵۲۲۵۴۳۵-۰۸۴۲
 8. رستوران پاک-خیابان شهید مطهری-تلفن: ۵۲۲۲۵۰۳-۰۸۴۲
 9. هتل ماداکتو-خیابان نیروی هوایی-تلفن:۵۲۲۲۶۹۲-۰۸۴۲
 10. ترمینال دره شهر-ایلام-خیابان شهید مطهری-تلفن:۵۲۲۲۷۶۷-۵۲۲۵۵۱۵-۰۸۴۲
 11. ترمینال تهران-کوی طالقانی-جاده در شهر پلدختر-تلفن۵۲۲۳۶۹۵-۰۸۴۲
 12. داروخانه حضرت مهدی(عج)-خیابان شهید رجایی-تلفن:۵۲۲۴۴۹۹-۰۸۴۲
 13. داروخانه دکتر مستوفی-خیابان شهید نوروزی-تلفن:۵۲۲۳۲۹۶-۰۸۴۲
 14. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ۰۸۴۲۵۲۲۵۰۸۰

 

شهرستان مهران
 1. فرمانداری شهرستان مهران ۸۲۲۲۵۰۵-۸۲۲۲۲۸۰-۰۸۴۲
 2. اداره هلال احمر ۸۲۲۲۶۰۹-۰۸۴۲
 3. اداره بازرگانی ۸۲۲۲۸۳۶-۰۸۴۲
 4. بیمارستان نیروی هوایی -۸۲۲۳۳۹۰-۰۸۴۲
 5. داروخانه آقای امیری-آدرس:بلوار سید حسن(ع)-تلفن:۸۲۲۲۲۲۰-۰۸۴۲
 6. داروخانه دکتر هادیان-آدرس:بلوار سید حسن (ع)-تلفن:۸۲۲۲۹۰۰-۰۸۴۲
 7. هتل و رستوران خلیج فارس-آدرس:بلوار سید حسن(ع)-تلفن:۸۲۲۳۵۱۸-۰۸۴۲
 8. هتل و رستوران نوید-آدرس:بلوار امام خمینی(ره)-تلفن:۸۲۲۲۸۱۷-۰۸۴۲
 9. غذاخوری ملت-آدرس:بلوار سید حسن(ع)-تلفن:۸۲۲۲۳۰۴-۰۸۴۲
 10. غداخوری گل سرخ-آدرس:بلوار امام خمینی(ره)-تلفن:۸۲۲۲۶۸۱-۰۸۴۲
 11. ترمینال ابوذر(سواری)-آدرس بلوار امام خمینی(ره)-تلفن:۸۲۲۲۸۲۱-۰۸۴۲
 12. ترمینال راه نور(مینی بوس)-آدرس بلوار سید حسن(ع)-تلفن:۸۲۲۳۰۰۴-۰۸۴۲
 13. پایانه های مهران-تلفن:۸۲۲۵۴۰۰-۰۸۴۲
 14. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  ۰۸۴۲۸۲۲۴۹۱۰  

 

شهرستان شیروان چرداول

 1. هلال احمر شهر سرابله-آدرس روبروی پمپ بنزین سرابله-تلفن:۴۲۲۴۱۶۹-۰۸۴۲
 2. فرمانداری-آدرس:جنب بانک کشاورزی روبروی میدان معلم-تلفن:۴۲۲۲۶۸۲-۰۸۴۲
 3. شهرداری-آدرس:جنب راهنمایی و رانندگی-تلفن:۴۲۲۲۶۳۸-۹-۰۸۴۲
 4. بیمارستان امام علی(ع)-تلفن:۴۲۲۲۳۷۵-۰۸۴۲
 5. اورژانس- تلفن:۴۲۲۲۶۷۴-۰۸۴۲ ر
 6. نیروی انتظامی- آدرس:میدان معلم-تلفن:۴۲۲۲۶۴۴-۲۶۵۶-۰۸۴۲
 7. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ۰۸۴۲۴۲۲۴۱۵۷

 

شهرستان دهلران
 1. فرمانداری شهرستان دهلران  ۷۲۲۲۳۶۹-۷۲۲۵۱۴۰-۰۸۴۲
 2. هتل و رستوران سعید -آدرس: دهلران خیابان امام « ره »- تلفن : ۷۲۲۲۸۱۱-۰۸۴۲
 3. شهرداری ۰۸۴۲۷۲۲۲۵۵۵
 4. اوژانس ۳- ۰۸۴۲۷۲۲۴۴۴۱
 5. مهمانپذیر نگین ۰۸۴۲۷۲۲۸۴۷۷
 6. مهمانپذیر قدس ۰۸۴۲۷۲۲۲۶۲۰
 7. هلال احمر ۰۸۴۲۷۲۲۲۱۷۱
 8. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ۰۸۴۲۷۲۲۸۹۳۲

 

 

شهرستان آبدانان
 1. فرمانداری شهرستان آبدانان  ۶۲۲۲۷۶۰-۶۲۲۲۱۴۵-۰۸۴۲
 2. هتل و رستوران کبیرکوه -آدرس: خیابان شهید بهشتی انتهای بلوار بسیج

تلفن : ۶۲۲۴۲۰۰- ۶۲۲۲۲۵۳ ۰۸۴۲       فکس : ۶۲۲۳۸۶۳

 1. پایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ۰۸۴۲۶۲۲۰۲۱۷

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

همراه

تلفن

فکس

۱

فریدون محمدی

رئیس سازمان

۰۹۱۸۱۴۱۱۷۵۸

۳۳۴۱۳۱۰

۳۳۳۱۵۷۸

۲

علی قاسمپور

معاون گردشگری

۰۹۱۸۸۴۲۹۳۳۰

۳۳۴۱۸۴۰

۳۳۴۱۸۴۰

۳

مسعود اسکندری

معاون صنایع دستی

۰۹۱۸۳۴۲۱۲۶۶

۳۳۳۳۴۹۰

۳۳۳۳۴۹۰

۴

سرهنگ احمدی

مسئول یگان حفاظت

--

۳۳۴۱۳۱۱

۳۳۳۱۳۱۱

۵

محمدیار سبزی

مشاور فرهنگی

۰۹۱۸۳۴۰۰۵۸۳

۳۳۴۱۸۴۰

۳۳۴۱۸۴۰

۶

محمد نوراللهی

مسئول روابط عمومی

۰۹۱۸۳۴۱۱۲۳۶

۳۳۳۵۴۴۰

۳۳۳۵۴۴۰

۷

وحید درخشنده

روابط عمومی گردشگری

۰۹۱۸۱۴۱۰۱۲۲

۳۳۴۰۶۸۵

۳۳۴۱۸۴۰

۸

اولاد

روابط عمومی صنایع دستی

---

۳۳۳۳۴۹۰

۳۳۴۳۴۹۰