زندانی ها

طاها دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل آز آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: تمام بها رزرو آنلاین
  • ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان) رزرو آنلاین
  • ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان) رزرو آنلاین
  • ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان) رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 3روز