شبی که ماه کامل شد

 «شبی که ماه کامل شد» روایت دختر جوانی از مناطق جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانی شهرستانی می‌شود و این در حالیست که دختر به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر، برادرش با او همراه می‌شود اما در میانه راه، اتفاقاتی برای آن‌ها رقم می‌خورد.

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۲۷ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۶ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:30 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان * رزرو آنلاین
  • ۲۳ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:30 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۱ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۰ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:30 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:30 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:30 - قیمت بلیط: 7000 تومان ^ رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال