صفحه نخست وبلاگها | وبلاگ بعدی | وبلاگ قبلی | درخواست ایجاد وبلاگ | قوانين بخش وبلاگ

ایلام-اجتماع-زندگی ilamkh.com
خلیل کمربیگی

 • بعدی
 •  
     تحلیلی بر شکافی اجتماعی در ایلام

  "از بلوغ زودرس تا ازدواج دیررس"

  تحلیلی بر شکافی اجتماعی در استان ایلام


  مدتی پیش با مقایسه ی بین شهر شیکاگو در سال های آغازین سده ی 20 در آمریکا با شهر ایلام در سال های آغازین سده ی 21 در ایران، از حیث آسیب های اجتماعی، عنوان گردید که "هرچند ایلام تحولات بزرگ اقتصادی را از سر نگذرانده اما به گواهی آمارهای رسمی و غیررسمی موجود با تحولات فرهنگی و اجتماعی زیادی رو به رو و به نماد بارزی از تضاد در زندگی شهری تبدیل شده است. تعارض ارزشی – هنجاری حاکم بر ایلام،کسب رتبه های اول کشوری در زمینه قتل ،خودکشی، میزان خالص طلاق و ( اگر ارائه آمارها در پیچ وخم مصلحت ها و منفعت های اداری گرفتار نشده و اعلام گردند) برخی دیگر از آسیب های اجتماعی و تغییر در خلقیات و روحیات مردمان این سامان، این شهر را به آزمایشگاهی در جهت انجام مطالعات اجتماعی و بخصوص شهری مبدل ساخته است(رک به: از شیکاگو تا ایلام،همین وبلاگ)
   در این راستا و با مطالعه برخی از داده های حاصل از سرشماری سال 1385 ، می توان به وجود برخی از شکاف های اجتماعی در این استان نیز پی برد. از جمله شکاف های اجتماعی موجود در استان ایلام را می توان شکاف بین "بلوغ زودرس و ازدواج دیررس" دانست. شکافی که اینک در کل کشور ظاهر گشته و در استان ایلام به شکل فزاینده ای دیده می شود. مساله ی "بلوغ زودرس" را پیشتر جامعه شناسان و روان شناسان هشدار داده بودند و اینک بازتاب های آن را در جامعه ،به عینه می توان دید. اما حکایت بالا رفتن سن ازدواج در استان ایلام با توجه به میانگین کشوری آن ،ازجمله آسیب های است که اینک سر برآورده  و تشکیل نهاد خانواده را با مشکل مواجه ساخته است.جوانان ایلامی به سمت ازدواج در میانسالی می روند تا پدیده ی " پیر دختر ،پیر پسر" رخ بنمایاند. برای روشن شدن بیشتر مطلب ابتدا به جدول زیر بنگریم:

  جدول 1- میانگین سن در اولین ازدواج در استان ایلام(در مقایسه با میانگین کشوری آن 1385)

  مردان

  زنان

  کل

  کشور

  22/26

  28/23

  ایلام

  22/28

  5/25

  مناطق

  شهری

  کشور

  52/26

  32/23

  ایلام

  68/26

  17/25

  مناطق

  روستایی

  کشور

  39/25

  36/23

  ایلام

  37/28

  32/26


  همان طوری که ملاحظه می گردد میانگین سن در اولین ازدواج در استان ایلام بالاتر از میانگین کشوری آن بوده به طوری که این امر هم در مناطق شهری و هم روستایی استان دیده می شود.با نگاه به آمارهای فوق می توان گفت که جوانان دختر و پسر شهری ایلامی، 2 سال دیرتر از سایر هموطنان شهری خود، ازدواج می کنند و دختران و پسران روستایی در ایلام نیز 3 سال دیرتر به خانه بخت می روند. این اتفاق در حالی به وقوع می پیوندند که معمولاً میانگین سن ازدواج خصوصاً در مناطق روستایی، پائین تر از مناطق شهری بوده است.
  اگر گذر کوتاهی بر تاریخ ایران زمین داشته باشیم خواهیم دید که در ایران باستان ، افراد اغلب در سنین 18 یا 19 سالگی ازدواج می کردند. هنوز 2 تا  3 سال از بستن کمربند مقدس ورود به دوره ی 15 سالگی نمی گذشت که ازدواج نموده و به جرگه متاهلین می پیوستند.اما اینک آمارها حکایت از آن دارند که میانگین سن در اولین ازدواج در ایلام بالاتر از تمامی ادوار دوره های سرشماری در ایران بوده است. با نگاه به داده های جدول زیر می توان این حقیقت را دریافت:

  جدول 2- میانگین سن ازدواج در ایران

  سال

  سرشماری

  مردان

  زنان

  مردان شهری

  زنان شهری

  مردان روستایی

  زنان روستایی

  1345

  25

  4/18

  6/25

  19

  4/24

  9/17

  1355

  1/24

  4/19

  1/25

  2/20

  7/22

  1/19

  1365

  6/23

  8/19

  2/24

  20

  6/22

  6/19

  1370

  6/24

  9/20

  9/24

  21

  5/23

  8/20

  1375

  6/25

  4/22

  2/26

  5/22

  5/24

  3/22

  1385

  22/26

  28/23

  52/26

  32/23

  39/25

  36/23

  استان ایلام در سال 1385

  مردان

  زنان

  مردان شهری

  زنان شهری

  مردان روستایی

  زنان روستایی

  22/28

  5/25

  68/26

  17/25

  37/28

  32/26


  با مقایسه داده های جدول فوق می توان گفت که هرچند روند افزایش میانگین سن ازدواج در ایران در هر دوره نسبت به دوره قبل بالاتر بوده اما در استان ایلام به دلیل بافت خاص ایلی و طایفه ای و هنجارهای عرفی و دینی خاص حاکم بر آن، تبعات این مساله را عمیق تر می نمایاند.تا شکاف حاصل از بلوغ زودرس و ازدواج دیرهنگام ،رخ بنمایاند و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خود را بر جای بگذارد.
  اگرچه می توان گفت که بالا رفتن سن ازدواج ،کاهش نرخ باروری،افزایش نرخ تحصیلات عالیه خصوصاً در میان زنان و بالطبع تغییر در پایگاه اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی را در پی دارد؛ اما آماده نبودن جامعه ایلام برای مواجهه با این شکاف سر برآورده، آسیب های حاصل از آن را تشدید می نماید.
  شاید بتوان گفت گذر جامعه ایلام از سنت به سوی ساختارهای جدید و وزیدن باد نوگرایی بر پیکر جوانان ایلامی ، سبب بالا رفتن سن ازدواج در میان آنان گشته است.ورود موبایل ،ماهواره و اینترنت، روابط بین دختر و پسر را متحول نموده و در نظام ارزشی- هنجاری آنان دگرگونی ایجاد نموده است.اینک آنان نه در پی زیست ، بلکه در پی کیفیت زندگی اند و همین امر آنها را در ازدواج مردد نموده تا با هراس بیشتری به پیشواز آن بروند.کم بودن تعداد اعضای خانواده ،فشارها را بر خارج شدن آنان از دایره خانواده پدری – مادری کم کرده و آنها همچنان در این خانوده، به زندگی مجردی همراه با پدرو مادر سپری می کنند همچنین دسترسی آسان به مناسبات جنسی خارج زندگی زناشویی، به رفع نیازهای آنها در این زمینه کمک نموده است.
  در مناطق روستایی استان و با افزایش بیش از اندازه ی مهاجرت جوانان پسر روستایی به شهرها و یا تغییر در نگرش ها و باورهای آنان، این مساله در میان دختران روستایی تشدید یافته و آنها را به سمت ازدواج با مردان سنین بالا سوق می دهد. بدین سان عوامل اقتصادی و تغییرات فرهنگی دست به دست هم داده تا از پرواز این کبوتر عاشق جلوگیری نموده و یا در مسیر حرکت آن مانع ایجاد نمایند.
  اینک می توان از مساله افزایش سن ازدواج در میان جوانان ایلامی سخن گفت و از تبعات ناشی از آن اظهار نگرانی نمود.شکاف بین "بلوغ زودرس و ازدواج دیررس" در میان جوانان ایلامی آنان را به امور کاذب مشغول نموده و به سمت ارضای نیازها به صورتی نامشروع می کشاند.آسیب های اجتماعی را در این استان بیش از پیش می نمایاند و بر نرخ خودکشی می افزاید.سبب به وجود آمدن اختلالات جنسی گشته و کاهش سن باروری و بالطبع افزایش ناباروری که سومین عامل طلاق در ایران محسوب می شود را در پی دارد.و در کل شرایط آنومیک جامعه ی ایلام را بیش از پیش تشدید می نماید.
  ما بر صندلی های خویش تکیه زده ایم و آسیب های ریز و درشتی که ایلام را در بر گرفته اند به دست فراموشی سپرده ایم.به اعطاء چند میلیون تسهیلات قرض الحسنه دل خوش نموده ایم و در هر کوی و برزن آمارهایمان را اعلام می نمائیم و منتظریم تا از نرخ آسیب های اجتماعی در استان کاسته شود غافل از آنکه این سیل ما را در بر گرفته ، اما کسی ستاد بحرانی برای آن تشکیل نمی دهد.

  * توجه: جهت دستیابی به آمارهای بیشتر در این زمینه، به سایت درگاه ملی آمار، مرکز آمار ایران به نشانی http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci و نتایج سرشماری های قبلی رجوع گردد.


     ۲ آبان ۱۳۸۸   ::  لینک دائمی :: ارسال به ای‌‌‌میل :: نظر شما [6]

  نسخه آماده چاپ


  درباره

  خلیل کمربیگی
  ایلام-اجتماع-زندگی ilamkh.com

  دوستان ارجمند: مطالب این وبلاگ نوشته های شخصی اينجانب خليل كمربيگي معلم ،علاقمند به پژوهش ، تحقیق و حرفه ی روزنامه نگاری می باشند.هدف از انتشار این مطالب روشنگری و کاستن از مسایل و مشکلات استان است. از آنجا که رشته ی تحصیلی ام  جامعه شناسی می باشد‌، مطالب وبلاگ نیز بیشتر در حوزه های اجتماعی نوشته شده و سعی می گردد از زبان تخصصی جامعه شناسی اجتناب شده و مسایل را با ادبیاتی ساده انتشار دهد.تقاضا می گردد با ارائه نظرات خود ما را در رسیدن به اهداف ترسیم شده یاری فرمایید.ضمنا استفاده  از مطالب  اين وبلاگ و يا انتشار آنها،با ذکر منبع،بلامانع می باشد.

   

  نشانی الکترونیکی: [email protected]
   
   

  جستجو

   
   

  دسته ها

  ایلام امروز (9)
  انتخابات (2)
  اجتماعی - سیاسی (28)
  پژوهش ها و تحقیقات (1)
  عمومی (10)
  طایفه گرایی (1)

   
   

  آرشيو ماهانه

   
   

  آخرين مطالب

  احیای سنت میانجیگری
  گسست یا مشارکت؟
  ظاهرت را درست کن، کاری به باطن ندارم!
  سواری مجانی
  وزوزهای چهل سالگی (3)
  ایلام گریزی
  ایلام و تانکر آب شهرداری
  ایلام، کدخدای زورگو می خواهد یا مسئول قانون گرا؟
  دوزیستان یا شناسنامه داران؟
  آسان ترین راه کاهش مشکلات اجتماعی ایلام
  اعتیاد، حلقه ای از کلاف سردرگم ایلام
  لابی گری و واسطه گری در ایلام
  دایی رجب، کوچه بن بست و کانال هایش
  گسل اجتماعی "کَس دار" و "بی کَس"
  سلطان وارد می شود!
  قفل فروشانِ کلیدنما
  "وزوزهای چهل سالگی"
  از خود كشي تا مرگ مشكوك
  "ویروسی به نام آگهی"
  جامعه شناس ِ جامعه­بشناس
  بازگشت گرزها
  ایلام و هیولای خودکشی
  نامهربانی با یار مهربان در ایلام
  تحلیلی بر شکافی اجتماعی در ایلام
  "زنده باد تهران"
  خدايا "هاوار"
  شادی،گمشده ی ایلامیان
  لقمه نان،‌ به قيمت جان
  بحران جوانان در ايلام
  سرهنگ درست می گوید، اما چگونه؟

  خروجي RSS

   
   

  لینکهای روزانه

  خبرگزاری ایسنا- ایلام
  عالیه شکربیگی
  مجتبی مقصودی
  علی مرشدی زاد
  محمدرضا جوادی یگانه
  سعید معیدفر
  غلامعباس توسلی
  عباس کاظمی
  حسین کچوئیان
  شیرین احمدنیا
  علی عسکر احمدی
  محمد شکیبا
  رادیو زاگرس
  جلیل صفربیگی
  بهروز سپیدنامه
  حبیب الله بخشوده
  عصر ایلام
  مهرداد خدارحمی
  وبلاگ شخصی در بلاگفا
  ظاهر سارایی
  حمید حیدرپناه
  علی فیض الهی
  شهرام صفری
  ايلام ما
  ایلام امروز
  انجمن جامعه شناسی ایران
  انجمن جهانی جامعه شناسی
  انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  انجمن جمعیت شناسی ایران
  انجمن انسان شناسی ایران

  خروجي RSS
   

   
   

   

   ۴۰۸۸۰۱۱۸ مشاهده از 28 فروردين 1384 | صفحه جاری  ۵۹۸ مشاهده | امروز  ۹۸۶ مشاهده

  نقش آوران ایلام امروز

      تمامي حقوق اين سايت براي شركت نقش آوران ايلام امروز محفوظ است. مسئوليت مطالب نگاشته شده به عهده نويسندگان آنها مي باشد.

  Managed With Chavir CMS

  آخرين به روز رساني:  یک‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ |