آموزش زبان مادری (کردی) به فرزندان آری یا نه؟

شینو ایلامی - http://harang.blogfa.com

بی گمان زبان و ادبیات کرذی جنوبی ذر این عرصه ی مهم از عصر ارتباطات نیاز به یاری همه ی اندیشمندان وبزرگانی دارد که برای واژه واژه ی آن اهمیت قایلند وبه گفتمان حاکم بر آن آگاهند.اکنون که با این زبان زندگی می کنیم به آن عادت کرده ایم واز فرط عادت ونه از روی تفکر ارزش آن را نمی دانیم و در واقع گرفتار عادت شده ایم .این همان غبار عادت است که بر مسیر تماشای ما نشسته است . همین فرداست که با کم توجهی به این یادگار دیرین ومیراث ارزشمند نیاکانمان دچار بی هویتی خواهیم شد و مجبور خواهیم شد فرهنگ بیگانگان را به سختی بپذیریم و به روزهای خوش گذشته غبطه بخوریم.همین فرداست با تعارضات فرهنگی بسیاری روبرو خواهیم شد اگر امروز خود وزبان خود را یاری نکنیم وقدر واعتبار آن را ندانیم. برای پاسداری از زبان مادری به هرروی تا فرصت باقی است به درکی مدرن وواقعگرایانه از وضعیت موجود فرهنگ خود وجهان نیازمندیم . پس باید به کتاب ها ومقالاتی که درباره زبان به طور کلی وزبان وادبیات کردی به طور اخص نوشته شده مراجعه کرد تا بدانیم که زبان ما در جهان چه جایگاهی دارد وزبانی که می خواهیم به فرزند خود بیآموزیم در چه جایگاهی قرار دارد؟بی گمان زبان کردی از هیچ زبان دیگری کم ارزش تر نیست و حتی از برخی زبان های دیگر در جهان شناخته تر است(۴۷ زبان جهان در میان چند هزار زبانی که زبانشناسان طبقه بندی کرده اند).اگر می ترسید فرزندتان زبان های دیگر را با لهجه صحبت کند نگران نباشید چرا که در واقعیت امر هیچ لهجه ای رسمی نیست برای مثال در تهران لهجه های ی فارسی از تنوع خاصی برخوردار است و در آنجا شیرازی ها که خود فارس اصیل هستند دارای لهجه اند!پس لهجه ی اصیلی وجود ندارد .

لازم به یادآوری است که آموختن زبان های متعدد در صورت آموزش صحیح زبان مادری به کودکان امکان پذیر است واین امکان برای آنها همیشه مهیاست اما اموختن زبان مادری پس از غالب کردن زبان بیگانه کاری دشوار است .بارها مشاهده شده است که آموزش زبان بیگانه به کودکان آنها را در محیط دچار مشکل می کند وحتی به نارسایی هایی در گفتارکودکان وارتباط آنهابا گروه همسالان منجر می گردد.

یکی از کودکان عقب مانده ای که ذهن بسیاری از زبان شناسان را به خود مشغول داشته است کودکی به نام کریستوفر است که ۱۶ زبان آموخته است!(زبانشناسی نظری.دبیرمقدم:مقدمه).آموختن زبان مادری به فرزندتان باعث آموزش صحیح فرهنگ وآداب ورسومی می شود که بعدا در زندگی اجتماعی با ان مواجه می شود.توصیه می شود درخت کهنسال زبان خویش را هرس-آبیاری ومراقبت کنید نه آن که تیشه برریشه ی آن بزنید.در راه حق پیروز باشید.چشم به راه نگاه واندیشه های سبزتان هستم.

http://harang.blogfa.com/

عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز