مدیران دولت نهم از آرمانگرای تا واقعیت

فیض اله امامی

اکثر قریب به اتفاق مدیران دولت نهم در سطوح مدیریتی ، فاقد کار اجرای به معنی واقعی کلمه می باشند لذا در این مدت از عمر پربرکت نظام ، خارج از قدرت بوده و همیشه از منتقدین مدیران اجرای کشور بوده اند و معمولا نسبت به بعضی از تخلفات پیش آمده ،ایراد و انتقاد داشتند (مانند پارتی بازی ها ، دو شغله بودن ها ، با جناق بازیها و فامیل بازیها و عدم شایسگی ها در انتصاب مدبران و....) . آنان خواستار هیچ گونه تخلفی از سوی مدیران اجرای بودند (آرمان گرایی )و در واقع از واقعیات کارهای اجرای بدور بودند و نمی دانستند که تخلفات احتمالی در مدیریت اجرایی ، یک امر اجتناب ناپذیر در تمامی جوامع ، که در بعضی کمتر و در بعضی بیشتراست ُ وجود دارد . اما وقتی دولت نهم روی کار امد و منتقدین دیروز ، مدیران امروز شدند ،( که بیشترشان از نیروهای امنیتی ، نظامی و شبه نظامی اند) متاسفانه ، بیشتر آنان نتوانستد در مقابل قدرت و ثروت از خود کمترین مقاومتی داشته باشند و دست به کار های زدند که در طول مدیریت انقلاب بی سابقه بود . آن یکی را پنج شغل از سخنگوی ، وزیر دادگستری ، رئیس مبارزه با قاچاق و.... دادند و این یکی، زنش را بدون اینکه یک ساعت کار دپلماسی داشته باشد مدیرکل وزات خازجه می کند ، آن دیگری شوهرش را مشاور ارشد خود کرده ، که امروزه خبردستگیرش را خبرگزایها اعلام کرده اندو.... ( انگار در کشور قط الرجال آمده و این خلاف شعار کابینه ۷۰ میلیونی دولت نهم است) بنابر آنچه به اختصار ذکر شد ،این قبیل اقدامات از سوی دولتیان حاکم در قدرت،در این مدت دو سال ، شاید چندین برابر طول مدیریتی دولتها نظام بخصوص دولت های کار گزاران و اصلاحات ، باشد . باید ذکر کنم که این هم بد نشد چرا که انقلاب از تمام نیروهای خود با تمام گرایشات استفاده کرده و در واقع یک نوع تعادل بین آنها ایجاد شده و مردم بهتر می توانند تشخیص دهند که کدامشان صادقانه و با برنامه برایشان کار کرده اند و اگر انشاء الله شورای نگهبان در انتخابات بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب که باید بر اساس قانون عمل کند تا مصلحت ، اقدام کند ، مردم انتخابشان به بهترین نحو انجام خواهند داد . و انشاء الله در انتخابات مجلس هشتم ، مردم همانند شوراها ، مردان بزرگ اصلاحات و کارگزاران را که صداقت ، درستی ، با برنامه بودن ، مدافع راستین بودن مردم و منافع ملی و ... انتخاب خواهند کرد .

http://khordad۷۶.blogfa.com/

عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز