شهر باستانی جولیان نماد تمدن وفرهنگ دیرینه ایران زمین درشهرستان ابدانان

حبیب اله محمودیان

شهر باستانی جولیان توصیف مکان:

 شهر باستانی معروف به جولیان در محوطه وسیعی در دامنه غربی ارتفاعات کبیر کوه و در فاصله ۵ کیلومتری روستای چم کبود آبدانان واقع شده است.

وجود آثار متعدد و گستردگی بناها و تأسیسات مختلف مورد نیاز یک سکونتگاه عمده وجود این شهر باستانی را تأیید می کند. آتشگاه بزرگ شهر، آب انبار، شبکه آبرسانی و بناهایی با کاربرد های مختلف اهمیت این شهر را می رساند. در بلندی های شرقی مشرف بر شهر دژ مستحکمی ایجاد شده که دارای دیوار کنره ای است و دوره قدیمی تری را می رساند.

 وجود آب، زمین حاصلخیز، جنگل بلوط و پناهگاه طبیعی کبیر کوه شرایط مساعد برای وجود چنین شهری ایجاد نموده است. اطلاعات بیش تر در مورد این شهر در گزارش تفصیلی مکان نوشته شده است. سفال های نخودی و قرمز خشن، چرخ ساز با نقش افزوده و در موارد متعدد با شاموت شن ریزه نشان می دهد که شهر متعلق به دوره تاریخی است. تیغه های سنگی موجود بر سطح محوطه قدمت نیز این شهر را می رساند.

habibmahmoodian@yahoo.com

عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز