به کجا چنین شتابان؟

س -س

عمق عواطف مردم ایلام نسبت به عتبات عالیات استان بر کسی پوشیده نیست. شاید این عزیزان تنها پناهگاه مردم محروم ایلام باشند.کدامیک از ما مادری را ندیده ایم که به آستان کبریایی یک امامزاده متوسل نشده باشد و از ایشان در خواست شفای فرزندش را نکرده باشد و یا مواردی از این قبیل که کم هم نیستند و خوانندگان عزیزهم موارد بیشماری از این دست سراغ دارند. اما باید پرسید که آیا کسی به خاطر ضریح و گنبد و در یک کلام ظواهر به اماکن مقدس می رود یا به خاطر وجود شریف خود امام زاده است که مردم این چنین پروانه وار گردشان می گردند؟ بدون شک جواب این خواهد بود که کسی به خاطر فرش و کاشی به حرم نمی رود .نگارنده حقیر این سطور ضمن بیان ارادت خالصانه خود به ساحت مقدس این بزرگواران و ضمن تاکید بر عمران و آبادی هر چه بیشتر بقاع متبرک چند صباحی است که با تعجب فراوان مشاهده می کند تکاپوی  فراوانی برای ساخت و تعویض ضریح و گنبد برای عتبات صورت می گیرد و هزینه های بسیار هنگفتی در این راه خرج می شود که بسیار سئوال برانگیز است.آیا واقعاٌ گنبد حضرت علی صالح (ع) و حضرت ابراهیم قتال نیاز به تعویض داشت ؟ صدها میلیون تومان پول از این استان محروم خارج و به استانی مثل اصفهان که از نظر اقتصادی بسیار متمول است منتقل می شود .آقای هرندی مدیر حج و اوقاف استان که اتفاقاٌ اصفهانی می باشند تلاش زاید الوصفی را در این زمینه شروع کرده اند که انشالله از نیت خیر ایشان نشات می گیرد .قطعاٌ برای استان جنگزده و محرومی مثل ایلام رسیدگی به وضعیت اسفناک شهرهای این اماکن کارایی بیشتری دارد تا نصب گنبد جدید.البته این نوشته در پی انتقاد از رسیدگی به وضع عتبات عالیات نیست بلکه بیشتر در جهت هوشیاری دادن مسئولان استان به اولویتهاست.آیا با نصب گنبد یا ضریح جدید وضع زائران تغییر خواهد کرد یا با افزایش امکانات رفاهی آن مکان مقدس؟ در حالی که این اماکن مقدس از کمترین وسایل رفاهی برخوردارند چرا باید مبالغ چند صد میلیونی برای تهیه قطعه جدید به اصفهان منتقل شود در حالی که بنای قبلی جلوه خاص خود را دارد؟

عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز