شهرداری ایلام ؛ الگوی طراحی فضای سبز بسیاری از کشورهای توریستی جهان !

یک شهروند

البته جای تعجبی نیست زیرا وقتی مسولین نهادی در زمینه ای تخصص نداشته باشند که در اکثر ارگان های مملکت ما متاسفانه اینچنین است نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت.
شاید گذرتان از مقابل شهرداری ایلام گذشته باشد این عزیزان حتی قادر نیستند ۴ نوع گل رنگارنگ در حیاط ۱۰ متری اداره خود بکارند و الحمدالله تنها چیزی که یاد گرفته اند کاشتن شمشاد های فراوان در همه بلوارهای شهر است.
نمیخواهم با لحنی تند با مسولین شهرداری صحبت کنم ولی از سایت شما عاجزانه میخواهم این پیام های مرا به این نهاد ارجاع دهد. زیرا احتمالا فقط تعداد انگشت شماری از کارکنان این اداره میدانند اینترنت چیست وگرنه می توانستند از عکس ها, طرح های فضای سبز اینترنتی, مشاوران بین المللی و ... برای به کار بردن طرح ها و ایده های زیبا برای تحول در چهره ایلام استفاده کنند.
پیشنهادهایی که به همشهریان شاغل عزیز در بخش زیبا سازی شهری در شهرداری ایلام دارم:
۱-یک تیم متخصص فضای سبز و روانشناسی شهری تشکیل دهید و این افراد را به یک سفر خارجی به کشوری زیبا بفرستید که اگر این افراد پس از بازگشت افسرده نشوند تغییرات بسیار اساسی را در زیبا سازی ایلام خواهند داد.
۲-تمامی چهار راههائی که در اطراف آنها زمین برای کاشت گل وجود دارد را می توان با کاشت گل های رنگارنگ بنفشه بسیار زیبا ساخت مثلا در چهار راه رسالت در هر زاویه آن یک رنگ از گل های بنفشه به جای این شمشادهای کج و معوج بسیار زیبا خواهد بود.
۳-میدان مخابرات و میدان گلها افتضاح و باعث شرمندگی است شما را به خدا دیگر درخت و شمشاد در اطراف این میدان ها نکارید زیرا باعث کشته شدن فضای داخلی میدان می شود که می توان از چمن ساده همراه با گلهای متنوع در فضای داخلی استفاده کرد.
۴-به نظر میرسد شهرداری ایلام حتی در اجرای طرح های فضای سبز ۲۰ سال پیش کشور در شهر خودمان نیز عاجز است
۵-زمینی که در پنج راه جهاد خالی و گویا متعلق به شهرداری است می تواند با یک طرح زیبا اثری مناسب در جلوه این منطقه از شهر داشته باشد.
۶-این مورد را بر عهده همشهریان عزیز میگذارم تا جاههایی را که میشناسند و توان ایجاد پارک و فضای سبز در آن هاست را به شهر داری بگویند
امیدوارم روزی برسد که ما هم صاحب یک پارک و میدان زیبا در شهر ایلام باشیم و انشاء ا... این شمشاد ها جای خودشان را به گل های رنگارنگ و زیبا دهند.
با تشکر
یک شهروند

عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز