آینده صنعتی استان ایلام

مرتضی دارایی

آینده صنعتی استان ایلام با دیرینه تاریخی و فرهنگی خود در عرصه کشاورزی و دامپروری سابقه فراوان داشته اما در زمینه صنعتی متأسفانه دارای پیشینه ای قوی نمی باشد . چه این منطقه به خاطر ویژگیهای جغرافیایی خاصی ، مسائلی چون جنگ ، مرزی بودن ، روحیه مردمان این دیار ، نبود نقدینگی کافی ، محدودیتهای زیر بنایی و عدم حضور نیروی انسانی و متخصص و ماهر و… نتوانسته است در بخش صنعت همپای شهرهایی چون تبریز ، اراک ، اصفهان ، تهران و … باشد . پس بدیهی است که حضور اولیه صنعت در استان با چالش روبرو شود . اما از طرفی چاره ای جز این نبوده و نیست که توسعه استان بر مبنای صنعت شکل گیرد . با این وصف نسل اول صنعتگران بومی در این منطقه تقریباً باید هزینه هایی را پرداخت می نمود تا راه نسلهای بعدی باز شود .

گرچه در زمانی خاص اختصاص ارز ارزان قیمت جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت باعث رشد عده ای خاص گردید . از نظر نگارنده می توان توجه دولت به سرمایه گذاری صنعتی در استان ایلام را دوران دولت دوم خرداد ویژه و ماندگار دانست . زیرا دولت با اختصاص اعتبارهای کلان باعث رشد شکوفایی تولید صنعتی گردید نیز در این زمان نسل جدید و تحصیل کرده بومی مدیریت صنعتی چه در زمینه ستادی و چه عملیاتی منشاء تحرک و امیدواری به سرمایه گذاری در بخش گردید . همچنین سرمایه گذاری در تقویت نیروی انسانی متخصص بومی در بخش مشاوره و اجرای طرحهای صنعتی این نوید را می دهد تا با تقویت فرهنگ صنعتی در استان شاهد جبران عقب ماندگی و پس جهشی درخور این راستا باشیم . نیز رشد نسبی امور زیر بنایی منطقه در زمینه های مختلف راه اندازی ، مخابرات و … گفته های بالا را تأیید می نماید هر چند تا شرایط ایده ال فاصله است .

اما این فاصله ها را می توان با تلاش و شکیبایی به ثمر رساند .

مرتضی دارایی مدیر اجرایی هیات امنای شهرک صنعتی ایلام

عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز