چالشهای استان، مدیران سیاسی

قاسم جانی

یکی از مهمترین چالشهای استان ایلام که به وضوح می توان آن را در اکثر ادارات و سازمانهای استان دید مدیران سیاسی هستند.این مدیران که به نوبه خود هر کدام وابستگی سیاسی جناحی خاصی  به یکی از جناح های سیاسی کشور دارند توانسته اند بر مسند مدیریت های استان بنشینند حالا بدون اینکه در آن حوزه مدیریتی تجربه و یا تخصصی داشته باشند.


حال این سئوال پیش می آید که تا چند  حد این مدیران در کار خود موفق بوده اند؟
آیا توانسته اند گوشه هایی از نظم،مردم دوستی،همت و تلاش،از خود گذشتگی، این مردم را به نمایش بگذارند؟
آیا مدیران سیاسی که بیشتر به جناح و حزب خود فکر می کنند می تواند مصادیق بالا را داشته باشند؟.
می توانند بدون در نظر گرفتن حزب و جناح خود از خود گذشتگی نشان دهند و مسند مدیریت را به جوان تر ها و کسانی که کار آمدی بهتر و بیشتری دارند تحویل بدهند حاشا و کلا که این چنین نخواهند کرد
مدیران سیاسی که بیشتر دید حزبی و جناحی  به امور می نگرند نمی توانند در کار خود موفق باشند و این را در چند سال اخیر دیده ایم  و ناکار آمدی این مدیران باعث شده که استان ایلام همچنان در بعد محرومیت و منطقه سومی بودن کشور درجا بزند
جالب اینجاست که خود مدیران هم این امنیت را ندارند که بر مسند مدیریت  ماندگار هستند یا نه؟
که خود باعث دلسردی و کم توجهی به امورات مدیریت و سازمان مربوطه می شود چون فقط یک دید و یک فکر را در نظر گرفته اند و آن هم (( فقط حزب!!!))


در صورتی که اگر مدیری در یک دستگاه دولتی تخصص و تجربه داشته باشد  و مدیری مردمی و مردم دوست باشد و وابستگی به هیچ  یک از گروه های ساسی نداشته باشد هم امنیت کاری  و مدیریتی  دارد چون تخصص دارد و هم ماندگار است چون مردمی است
اگر استان ما مدیرانی که اشخاصی مردمی و متدین و متعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و دور از باند گرایی و احزاب سیاسی  را داشته باشد یکی از مهمترین مشکلات این استان رفع و می توان به آینده این استان امیدوار بود
حال این سئوال پیش می آید تا کی باید شاهد این مدیران سیاسی و محرومیت در استان ایلام باشیم؟
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نقش بشایسته و توانای در عزل و نصب کردند این مدیران دارند و می توانند با نفوذی که در مجلس و مدیریت کلان  کشور و در سطح استان دارند ریشه این گونه فرهنگی سیاسی غلط که باعث شده استان ایلام همچنان محروم باقی بماند ایفا کنند.


این انتظار به حق مردم هم از نمایندگان  است چون منتخب و نماینده یک گروه یا حزب و یا قوم شاخصی نیستند بلکه نماینده یک استان هستند چه حوزه های شمالی و چه حوزه ای جنوبی انتظار می رود که این منتخبین استان با این معضل برخورد کرده و برای مدیریت های جدید استان در دولت آینده اهدافی در خور و شایسته استان و این مردم بیاندیشند.

عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز