بررسی وضعیت صنعت و معدن استان (۱)

امضاء محفوظ

سفر رییس جمهور به استان نیز با خوبی و و خوشی به پایان رسید و هیأت دولت در زمینه های مختلف و بویژه صنعت و معدن اعتبارات مناسبی را به تصویب رساندند. ولی آیا دیگر کار تمام شده و این اعتبارات ارزی و ریالی که در سالهای گذشته نیز مثل آن کم نداشته ایم, خود به خود تبدیل به توسعه و عمران و پیشرفت و رفاه استان می شود؟

هر چند دوست داریم خوشبین باشیم و گل و بلبلی فکر کنیم ولی تجربیات گذشته مانع از آن می شود. سازمان صنایع و معادن یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی هر استان می باشد که بخش عمده ای از اقتصاد هر استان را تحت پوشش و سیاستگزاری خود دارد. این سازمان متولی برنامه ریزی, سیاستگزاری, نظارت و خط دهی به صنعت و معدن استان می باشد و از قضا در ۴ سال گذشته از یک ثبات ریاست سازمان برخوردار بوده است. در دولت قبلی نیز در بخش صنعت و معدن استان اعتبارات زیادی تخصیص پیدا کرد ولی در چهار سال گذشته چه تحولاتی در صنعت و معدن استان اتفاق افتاده است. رتبه استان ایلام در کل کشور یک پله مانده که از کل کشور خارج شود و احتمالا" باید در رتبه بندی استانهای افغانستان شرکت کند  تا حداقل در میانه جدول ظاهر شود!

هنوز از کارخانه سیمان ایلام به عنوان تنها صنعت بزرگ استان یاد می شود.  از کارخانه شیر ایلام هنوز خبری نیست؛ انگار مردم و بویژه دانش آموزان این دیار هنوز لیاقت نوشیدن شیر به صورت روزانه را ندارند و باید شیر این استان تحویل استانهای دیگر شده تا از صدقه سر آنان فرزندان این استان هفته ای یکبار شیر تحویل بگیرند.

«سلطان گچ» با وجود دریافت وام کلان نه تنها اقدام به ایجاد کارخانه گچ دهلران ننمود بلکه کارخانه سیمان دهلران نیز به او اهداء شد که با خیال راحت به برج سازی در تهران بپردازد؛ شاید هدف سازمان از این کار اشتغالزایی برای کارگران ساختمانی روزمزد ایلامی در برجهای تهران و کرج بوده است!

شرکت پویا نخ که همچنان با پویایی کامل به دنبال جذب وام بیشتر می گردد و با گذشت حدود ۱۰سال از آوردن ماشین آلات دسته سوم و دریافت چند میلیارد وام به دنبال برآورد میزان وام بیشتر است.
این ماجرا سر دراز دارد و نمونه های آن فراوان است.

سوال اصلی این است که آیا این اعتبارات تخصیص یافته می خواهد به دست همین ریاست سازمان و با همین مدیریت باعث توسعه استان شود و همچنان شاهد سریال تکراری ارایه ارقام غیر واقعی و درخواستهای ملتمسانه و عاجزانه ریاست سازمان در جلساتی که با حضور وزیر یا معاونین و مشاورین او برگزار می شود‚ باشیم.

به نظر می رسد کسانی که تا دیروز خود و امکانات دولتی در اختیار خود را خرج مسایل سیاسی و برگزاری مراسم های تبلیغاتی برای بعضی کاندیداهای ریاست جمهوری کرده بودند, کیسه های خود را برای جذب و حیف و میل اعتبارات جدید دوخته اند.
آیا استاندار جدید و مدیران عالی استان فکری برای این موضوع کرده اند؟

در این باره بیشتر خواهیم نوشت ...

عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز