قانون خوب وقانون بد

غلامرضارزمگیر

متن زیر توسط  معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی انتشار یافته است .

قابل توجه متقاضیان آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته عمران
http://www.nezam-mohandesi.ir/Azmoon/۱۳۸۴_Eng/mohasebe.htm
بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته عمران که دارای سابقه کار با مدرک کاردانی عمران می‌باشند می‌رساند سابقه کار کاردانی برای ثبت‌نام در آزمون، صرفاً در بخش نظارت و به ‌ازای هر پنج سال کامل،یک سال و حداکثر دو سال محاسبه می‌شود و سابقه کار مدرک کاردانی برای ثبت‌نام در آزمون بخش محاسبات قابل محاسبه نمی‌باشد.

 همه می دانند قانون خوب قانونی است که منسجم بوده وتفسیر پذبر نباشد هر چند محتوایش (موادوتبصره هایش ) خوب نباشند وقانون بد  قانونی است که منسجم نبوده وتفسیر پذبر باشد هر چند محتوایش (موادوتبصره هایش ) خوب باشند.اینکه معاونت نظام مهندسی با استنادبه کجای قانون نظام مهدسی وکنترل ساختمان  وآیین نامه اجرائی آن بشرح فوق حکم داده است بماند برای بعد .اما:

۱-  با اسنتادبه همان دستور  العمل در گذشته تعدادی از مهندسین با منظور نمودن سوابق کادردوره کاردانی در آزمون محاسبات شرکت کرده وپروانه اشتغال دریافت نموده اند.اگر آنها ذی حق نبوده اند حق چه کسانی پایمال شده است ؟وچه کسانی باید پاسخگو باشند.؟

۲- اینکه کاردانهای گرامی با حضور در کارگاه های ساختمانی ونظارت برعملیات اجرائی تجارب بس ارزشمندی بدست آورده اند شکی در آن نیست .اما انتظار می رود وزارت مسکن و شهر سازی برای ابلاغ دستور العمل های خود مستندات قانونی را هم بیان نماید تا همچون منی تصور ناقانونی بودن یا تفسیر به رای برای منظوری خاص را نداشته باشد .

تابا ما چه کنند این بزرگان
   

عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز