تغییر مدیران میانی

غلامرضا رزمگیر- hr.mohandes@gmial.com

تغییر مدیران میانی


 بعد از تغییر رئیس جمهور، تغییر وزراء و معاونان امری عادی و قابل قبول است. اما تغییر مدیران میانی، خسارتی است که مستقیماً مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند. زیرا این مدیران در طول سالها با بودجه عمومی توانسته اند تخصص های زیادی پیدا کنند، شاید هر کدام بارها با هزینه مردم تصمیمات خطا گرفته اند و اکنون راه صواب را پیدا کرده اند. بسیاری از آنها از سرمایه عمومی دوره های تخصصی ویژه گذرانده اند و در سفرهای پر هزینه با دستاوردهای کاری بین المللی آشنا شده اند. تغییرات سریعی که در مدیریت میانی در حال انجام است هدر دادن سرمایه ملی است که در نتیجه آن باز برای بهبود وضع کشور دوباره باید از جیب ملت، مدیران جدید با روش تجربه و خطا آموزش ببیند.
 کاش دولت جدید لااقل بخاطر مردم به این امر مهم توجه کند.
http://www.webneveshteha.com   (تااینجا از وب نوشتهای جناب ابطحی).


  جناب آقای ابطحی حتماْ می دانید اگر نمی دانید فکر می کنید که نمی دانید و می دانید وحتماْ خبردارید دوستان مشارکتی من و شما در استان ما به آبدارچی ها هم رحم نکردند. مدیر میانی که جای خود دارند. تشکیل جلسه سه نفره در پژوی معلوم الاسم  در چهارسال اول زبانزد خاص وعام بود.من مهندس  غیر سیاسی وتا حدودی متنفر از سیاست را به جناح راست قانونگرا ملقب فرمودند. فرار ما از سیستم اداری همچنان به همت دوستان مدام است.(خداوند عمراین عدوهای خیُر را طولانی فرماید). ترکیب مدیران میانی از حوزه ای خاص از مشخصه های بارز استان ماست .(گهی شمال و گهی غرب و گهی میانه یا همان مرکزی وگاهی هم قاراشمیش،ماراسننه) .
  بغل نویس ۱:
    وقتی سید ابرهیم نبوی کردی می گوید ما هم ترکی دانش می کنیم.
 بغل نویس ۲:
   یکی از دوستان به مبارکی مستعفی شد.(گویا گفته اند).صدایش قراراست در بیاید.صدای اسعفایشان را می گوییم.
 بغل نویس ۳:
  من یک انگشتر به یکی از انگشتان دست راستم دارم(جناح راست)، محاسن صورت مبارکم را با ماشین ریش تراشی برای محو رنگ نیک سفیدشان ناپیدامی کنم (جناح چپ)، یک مهندس هستم که تمام کاری های حوزه تخصصی خود را با آخرین نسخه نرم افزارها و با رایانه انجام میدهم (به تازگی با ازدست دادن یه خورده عقل مانده از دوران پارینه سنگی عمر طولانی وسریع السیرم وبلاگی شده ام ).(کارگزاران ).
  این هم مدارک غیر جناحی بودن من ویا مدرک همه جناحی بودن من.
بغل نویس ۴:
 ۱ -۴- از وکیل شدن معذوریم چون بنیه مالی تبلیغات وجوانبش را نداریم.
۲-۴- از وزیر شدن معذوریم به این دلیل که درپاسخ به سوال یا استیضاح توسط نمایندگان محترم احتمالاْ وشاید هم به یقین  دست به یقه خواهیم شد.
۳-۴- حاضر به پذیرش مدیریت میانه هم نیستیم چون هم عمرش به مَثل برف و آفتاب تموز و.. است و هم میانه بودنش موجب فشار دوطرفه است وتنش های وارده غیر خطی ودینامیکی است .ما هم سالهاست که به روش استاتیکی معادل عادت کرده ایم . (وترک عادت موجب ...).
یکی از گاهی قسمتی مدیر میانه نه خیلی سابق  سازمان مدیریت و برنامه ریزی (نه از آنهائی که قراراست آن برادر بدون ذکر نام درآینده افشا کند).
 

عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز