درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

پاسخ به کامنت امدادگر و استخدام هلال احمر

جمعیت هلال احمر

مدیر محترم سایت ایلام امروز

با سلام و احترام در پاسخ به ادعای ناصواب و بدور از واقعیت فردی با هویت امدادگر در قسمت درد دلهای سایت ایلام امروز که در مورد استخدام در جمعیت هلال احمر به طرح مطلبی واهی بقصد تشویش اذهان عمومی پرداختند ؛ جوابیه ذیل بحضور ارسال میگردد، تقاضا دارد برابر قانون پاسخ این جمعیت را عیناً در همان صفحه و ستون جهت تنویر افکار مخاطبان محترم درج نمائید:

۱- بر اساس مصوبه جمعیت هلال احمر کلیه استخدامها با برگزاری آزمون صرفاً از میان امدادگران و داوطلبان و اعضای فعال جمعیت هلال احمر صورت میگیرد و در دوفقره آزمون که یکی در آذرماه سال ۹۱ و دیگری در خرداد ماه سال ۹۲ و بصورت متمرکز در تهران انجام گرفته است ؛ بکارگیری نیرو در جمعیت صرفاً از میان امدادگران و داوطلبان و اعضای فعال جمعیت انجام شده که اسامی و مدارک آنها در این جمعیت موجود و قابل ارائه میباشد . ضمناً یک فقره آزمون استخدامی در سال ۱۳۸۸ دراین جمعیت و انهم بصورت متمرکز انجام که پذیرفته شدگان آن آزمون و پذیرفته شدگان الحاقیه آن که در دوره مدیریت قبلی جمعیت هلال احمر انجام پذیرفته بود ؛ در سال ۱۳۹۰ در این جمعیت شروع بکار نموده اند که آنهم بر اساس دستور العمل انجام شده است.

۲- در حدود یکسال اخیر برخی افراد ( با نیات و مقاصد خاص) با طرح این موضع واهی و بدون پایه و اساس سعی بر تشویش اذهان عمومی علیه جمعیت داشته و حتی این مطالب را به مراجع نظارتی در استان و کشور ارجاع نمودند که در بررسیهای دقیق این مراجع کذب بودن مطالب این افراد محرز و مشخص گردید و با توجه به اینکه از روشهای قبلی هیچگونه نتیجه ای عاید ننموده اند ، سعی مینمایند از طریق فضای مجازی آنهم با اسامی مجعول به تشویش افکار عمومی بپردازند که جمعیت استان این حق را برای خود محفوظ میداند از طریق مراجع قانونی هویت این شخص را مشخص و برخورد قانونی را بعمل آورد.

۳- از سایت وزین ایلام امروز انتظار میرود قبل از نمایش برخی نظرات مغرضانه قبلاً موضوع و اعتراضیه و مشکل مطروحه از طرف مخاطبان خود را با افراد حقیقی و حقوقی مورد اعتراض ارجاع و پس از اخذ نظریه اولیه و در صورتی که از توضیحات ایشان قانع نشدند ؛ آنگاه آن را رسانه ای نمایند که بدیهی است در این فقره بدون تحقیق از جمعیت هلال احمر بدرج مطلبی پرداخته شده که کذب بودن آن قبلاً در مراجع قانونی و نظارتی به اثبات رسیده است . در پایان جمعیت هلال احمر استان آماده پاسخگویی حضوری به هرگونه شبهه ای که در این زمینه وجود دارد می باشد.

من اله التوفیق جمعیت هلال احمر استان ایلام

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز