درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

بوجه این دست اندازهای بزرگ از کجا میاد?

سید
بوجه آسفالت این دست اندازهای بزرگ از کجا میاد? در حالی که بوجه آسفالت برای چاله چوله ی سطح خیابانها نیست . بهتر نیست اول به واجبات بچسبیم بعدا به مستحبات ؟
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز