درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

نقدی بر عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام

هدایت پویا
در پایان کار هر دولت و شروع فعالیت دولت جدید، معمولا" گزارش هایی از عملکرد وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاهها ی اجرایی ارایه می شود. گزارش هایی که توسط مدیران دولت سابق راجع به عملکرد سازمانها ودستگاههای اجرایی تحت مدیریت خود ارایه می دهند،بسیار امیدوار کننده و درخشان می باشد ولی متاسفانه پس از مدت کوتاهی توسط مدیران جدید تکذیب شده و اوضاع نا بسامان آن سازمانها آشکار شده و موجی از تاسف و نا امیدی در مردم ایجاد می کند. بنابراین لازم است در این خصوص نهادها و سازما نهای غیردولتی و تشکل ها و اتحادیه های مربوط به هر بخش، نقش خود را در این زمینه ایفاء نموده و با توجه به ماهیت غیردولتی و غیر سیاسی و تخصصی خود، اقدام به ارایه گزارش ها و آمار و اطلاعات واقعی در هر کدام از بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و.. نمایند تا بازار گزارشهای عملکرد و آمار وارقام های غیر واقعی بسیاری از مدیران دولتی، کساد شده و مردم به عنوان صاحبان اصلی این کشور و این سرزمین، بی پرده و صریح با همه واقعیات خوب و بد و موفقیت ها و خرابکاری های مدیران دولتی آشنا شده و بتوانند در یک ساز و کار مدنی با همکاری انجمن ها ، رسانه ها و نمایندگان مجلس، یک پایش دایمی بر عملکرد مدیران داشته باشند و مدیران احساس کنند در اتاق های شیشه ای هستند و فعالیت های آنها توسط مردم رصد می شود. با ذکر این مقدمه، نگاهی به عملکرد یکی ازشرکت های توسعه ای استان می پردازیم که نقش آن در توسعه صنعتی استان می تواند بسیار مهم و تأثیر گذار باشد که متاسفانه تا کنون نتوانسته این نقش رابه خوبی ایفاء نماید. شرکت شهرک های صنعتی که زیر نظر سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی کشور فعالیت می نماید، متولی حمایت از صنایع کوچک و متوسط از طریق فراهم نمودن زیرساخت ها و ارایه تسهیلات مالی، اموزشی، مشاوره ای،فنی مهندسی،حقوقی، نرم افزاری و.. به صاحبان این صنایع به ویژه در شهرک های صنعتی می باشد. متاسفانه عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام درسالیان گذشته اصلا" قابل دفاع نیست و با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. این شرکت در سالیان گذشته به جز انجام کارهای معمول واگذاری زمین به متقاضیان طرح ها و خدمات عمومی در بعضی از شهرک های صنعتی، عملکرد قابل توجهی نداشته است. علیرغم افزایش بی قاعده و ضابطه حدود ۲۰۰ درصدی تعداد پرسنل این شرکت در چند سال گذشته (که عمدتا" از حوزه جنوبی استان می باشند)، شاهد هیچ گونه بهبودی درارایه خدمات به صنعتگران نبوده ایم. این شرکت نه تنها نتوانسته است نقش مهم توسعه ای خود را در جهت رونق و بهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط استان ایفا نماید، بلکه به یک شرکت محفلی با اعمال سلیقه های شخصی و خارج از ضابطه تبدیل شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود. ۱_ استخدام های فراوان غیر کارشناسی و بدون قاعده وضابطه و بدون آزمون و رعایت ارتباط رشته تحصیلی و... صرفا" با نگاه قومی و قبیله ای در چندسال گذشته ۲_ وضعیت مبهم انعقاد قرارداد با پیمانکاران و عدم رعایت مراحل و مقررات قانونی مربوطه در این شرکت ۳_ خرید زمین برای شهرک ها و نواحی صنعتی جدید بدون انجام مطالعات کافی کارشناسی و در بعضی موارد با قیمت های خارج از استاندارد ( به دلایل مبهم) ۴_ وضعیت مبهم پروژه مهم ایجاد مرکز خدمات کسب و کار با اعتبار میلیاردی ۵_ هدر رفتن منابع و اعتبارات حوزه آموزشی و مشاوره ای و نرم افزاری با انعقاد قرارداد با افراد فاقد صلاحیت ۶_ عملکرد بسیار ضعیف دراجرای پروژه های خوشه های صنعتی که از ۱۰ سال پیش در کشور شروع شده اند؛ در بسیاری از استانها شاهد چند خوشه در حال توسعه یا توسعه یافته هستیم ولی در استان ایلام به دلیل تنگ نظری و رویکرد خارج از قوانین و مقررات و عدم همکاری و هماهنگی بین سازمانی، تاکنون هیچ خوشه ای در استان فعال نشده است. لازم به ذکر است که پرونده بعضی از تخلفات این شرکت درسازمانهای نظارتی استان مفتوح می باشد. ۷_ بهره وری بسیار پایین این شرکت علیرغم تعداد زیاد پرسنل و افزایش اعتبارات در چند سال گذشته و از طرفی تعداد کم واحدهای صنعتی تحت پوشش البته موارد بالا به صورت اختصار و تیتر وار ذکر شد که هر کدام از آنها جای نقد و بررسی بیشتر دارد که اگر فرصتی فراهم شد در آینده به آنها بیشتر پرداخته می شود. نگارنده در این بازه زمانی شروع به کار دولت جدید و مدیران جدید در استان از کلیه تشکل ها، صنعتگران، کارشناسان، اساتید دانشگاهی و صاحبنظران درخواست دارد به نقد و بیان مشکلات و کاستی ها و فرصتها و تهدیدهای موجود در بخش های مختلف اقتصادی استان و سازمانهای مربوطه بپردازند تا ضمن اینکه تصویری از وضعیت موجود ارایه می شود، زمینه را برای عدم تکرار اشتباهات بعضی از مدیران دولت سابق و بهبود وضعیت درآینده فراهم سازند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز