درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

فرهنگ سیاسی استان شایسته الگو ش

کامران منصوری جمشیدی
فرهنگ سیاسی استان شایسته الگو شدن استان ایلام هرچند از جوانبی و در مواردی دچار معضلات فرهنگی است و از آنها رنج می برد و این قلم خود نیز بسیار از آن معضلات فرهنگی و برای مثال قوم گرائی و طایفه بازی ها و گاهی هم رفتارهای حسودانه و رشک آلود در مواجه با توفیقات خودیها ، نوشته ایم لیکن در مقوله فرهنگ سیاسی بویژه و بطور اخص مسایل سیاسی ملی ، رفتار و کنش مردم و مسئولین بومی بشکل تحسین برانگیزی در کمال پختگی جلوه گر شده و حتی می توان گفت در مقیاس ملی میشود و شایسته است الگو قرار گیرد . با نگاهی اجمالی و آماری به سوابق انتخابات ملی و سراسری یعنی انتخابات ریاست جمهوری این نکته بارز است که همواره رای حداکثری مردم استان بنام رئیس جمهور نهایتاً پیروز سمت و سو داشته است. بدان معنی که بینش سیاسی مردم استان هر زمان تعصبات قومی و قبیله ای سایه اش از عقیده و رای آنها کوتاه شده چنان هوشمندانه و عالمانه بوده است که با درک تیز بینانه اوضاع وقت کشور ، شخص و جناحی مورد اقبال رای حداکثری این مردم بوده که یا شایسته ترین بوده یا لااقل توفیق انتخاب را کسب نموده است . همچنین در ایام انتخابات ملی نیز موجه ترین و موقّر ترین رفتار نیز از این مردم و دیار دیده میشود . حتی در سال ۸۸ و در گرما گرم آن اتفاقات تلخ نیز مردم و سیاسیون استان در همه جناح و گرایشات ، معقول و قانونمند دامان خود را از هرگونه حرکت ناشایست و افراطی پاک نگهداشته و در سطح کشور شاید آرامترین و بی حاشیه ترین استان به احتمال بسیار زیاد استان ایلام بود . مسئولین ستادها و هواداران کاندیدها تا آن لحظاتی که کار بر حسب قواعد مقبول و درچهرچوب قانون پیش میرفت هر کس بر اساس دیدگاه خود فعال و خردمندانه به تبلیغ و تلاش مشغول بودند اما به گاه اتفاقات و حوادث خلاف قانون و افراطی بلافاصله مرز بندیها محو و همه حول قانون جمع و یکی شدند . مردم نجیبانه و مسئولین مدبرانه از بروز هرگونه تنش و آسیب پیشگیری نموده و تبرا جستند. اصولا اوضاع استان و فرهنگ سیاسی حاکم بر استان بر منوال اعتدال و میانه روی جریان دارد و این کم نعمتی نیست وبر این نعمت حتماً شکری واجب. دیده ایم که به محض پیروزی هر جناح و گفتمانی مسئولین و مردم استان مرزها و خط کشی های فکری و اختلاف نظر ها را کنار زده و در سریع ترین زمان با یکدیگر ، در قالب برنامه گفتمان پیروز ، ره تحمل و تعامل پیش گرفتند . هرکس مسئولیتی اجرائی را در استان بدست گرفت در حد اطلاع ما نسبت به تمام کشور کمترین چالش سیاسی و جناحی را پیش روی خود دیده است . در این میان بیشترین نقش و پسندیده ترین رفتار سیاسی از سوی مردم استان بروز پیدا کرده است. مردمی که شاید از تاثیر مشاهده عینی همدلی و همراهی های دوران دفاع مقدس و تجربه جانفشانیهای دوشادوش یکدیگر ، امروز چنین متین و شکیبا در بحث انتخابات سراسری و اتفاقات سیاسی البته در سطح ملی ، همراه و همدل از افراط و سیاست زدگی پرهیز دارند و تلاش و قدم خیر هرکس با هر تفکری ولو مخالف را ارج نهاده و همراهی میکنند . در این راستا نباید از تدبیر و عقلانیت مسئولین بومی نیز نباید غافل شد و فارغ از هر گونه اختلاف نظر و دیدگاه سزاست نیک کرداریهای مسئولین در عرصه سیاست استان را نیز بر شمرد . در این هنگامه که در مرکز و در سطح ملی شوربختانه شاهد غوغای کشاکش و کلنجار نابجای سیاسیون و رسانه هایشان هستیم ، نمود واقعی اعتدال و وفاق و پرهیز از نفاق خوشبختانه در استان ایلام تجلی یافته است . سخت است همه مسئولین بومی را به مثال و مصداق تمجید نمود لذا برای بیان نمونه ای از آن اقدامات باید از نقش مصلحانه و حکیمانه امام جمعه محترم ایلام یاد کرد که با تاکید بر مواضع فکری و اصولی خود ، لیکن همواره دلسوزانه در مسیر مصلحت مردم و استان بیان و عمل داشته و همین حمایت ایشان از مدیران بومی و بطور اخص استاندار جدید جناب مروارید مثالی از آن همت هدایتگرانه است . همچنین شخصیت مدبر و مصلح فرماندهی سپاه استان ایلام و عملکرد حکیمانه ایشان در مدیریت سنجیده و حکیمانه به گاه بروز بحرانها نیز از عوامل موثر بر آرامش و امنیت استان است . نهادهای امنیتی نیز در تمام این سالها ضمن انجام وظیفه بنحو احسنت چنانکه امنیت حاکم بر این استان مرزی و آنهم مرزی پر مخاصمه و و پر تنش خود گواه حسن خدمت عزیزان است. با درایت و هوشمندی خاص با امورات اتفاقیه و جاریه استان برخورد نموده و گاهی سلبا و ایجابا و با دخالت هوشمندانه و گاهی نیز با عدم ورود غیر ضروری و پرهیز از تحرکات تنش زا که از شاخص ترین تکنیکها و کنشها و واکنشهای مجربین و حرفه ای های این نهادها می باشد همواره در ایجاد و ابقای آرامش و امنیت استان موفق بوده اند . همکاری و عدم کارشکنی کارمندان و مسئولین اجرایی با هر دولت و جناح پیروز در انتخابات ها نیز از همان ویژگی های فرهنگی سیاسی استان است که ما ادعای شایستگی الگو شدنش را داریم . در همین روز ها و از زمان خبر انتصاب استاندار جدید جناب مهندس مروارید این فرهنگ بار دیگر توانایی ها و قابلیتهای خود را به منصه ظهور رسانده است . امید انکه درطول کار دولت تدبیر و امید از این همدلی و وفاق بهره و فایده ای در خور ، نصیب استان محرومیت دیده و مردمان سختی کشیده اش گردد . همدلی اندر جهاد خدمت خلق خدا کم ندارد از نماز و روزه و حج و دعا کامران منصوری جمشیدی
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز