درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

انتخاب شهریار ایلام ، به عنوان عضو هیئت رئیسه ی شورای عالی استانهای کشور

آقای شهریار بکری(نماینده ی استان ایلام در شورای عالی استانها) برای اولین در تاریخ استان به عنوان عضو هیئت رئیسه ی شورای عالی استانهای کشور انتخاب شد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز