درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

آن مرد با کوله باری از تجربه می آید

مهندس ایلامی عضو نظام مهندسی ایلام
بالاخره بعد از طی پروسه طولانی انتخاب معاون امور عمرانی استانداری ایلام ، برابر شنیده ها معاون امور استانداری با کوله باری از تجربه و دانش می اید و جامعه عمرانی و مهندسین ایلامی از این حسن انتخاب جناب آقای مهندس مروارید استاندار با تدبیر ایلام خرسندند ، امیدواریم حضور وتلاش ایشان با همراهی نمایندگان محترم استان موجب پیشرفت و توسعه استان عزیزمان ایلام شود . لازم به به ذکر است جناب آقای مهندس کرمی معاونت محترم عمرانی فعلی ایلام تا حد توان تلاش و زحمات زیادی متحمل شدند که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز