درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

سرگردانی جوانان

حمزه
ای روسا ای مسولین ای همه کسانی که کار به دست هستید تاکی میخوایید این جوانا همین جوری بایکی یک مدرک تواین خیابونا ول بگردن وبه دنبال زندگی نباشن
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز