درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

میز استان

علی اکبر دارابی
از آنجائیکه یکی از اصول اساسی زیست سیاسی و اجتماعی ثابت قدم بودن در مرام ساسی و اعلام موضع مشخص و مبرهن اشت ولی متاسفانه بعضی افراد فاقد پایگاه اجتماعی و دارای شخصیت ملون سیاسی در بزنگاههای مختلف فرصت طلبی میکنند غافل از اینکه حافظه مردم این اقدامات مذبوحانه را فراموش نمیکنند و این مصداق این جمله مشور است که دروغگویان فراموشکارند. چندیست در حدود سه ماه یا بیشتر و یا کمتر اخباری از سایت های استانی مبنی بر ادعاهای دبیری با عنوان میز استان مخابه میشود که ذکر چند نکته در این رابطه ضروری مینماید ۱- کسیکه قبلا در تشکیلات سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت داشته البته در زمان در قدرت بودن آنها در مجلس و دولتهای گذشته و نه الان که اکثر قریب به اتفاق آنها در زندان دوران محکومیت خود را میگذرانند.الان در این شرایط عنوانی جعلی با نام مردم شریف استان که معلوم نیست آنرا از کجا به عاریت گرفته است ادعاهای مطرح میکند ۲- لازم است سایت محتر قبل از انتشار هر خبری از جانب افراد با عناوین جعلی اشتعلام موقعیت متناسب با آن جایگاه گرفته شود
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز