درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

اب و فاضلاب استان ایلام

نوید
با سلام با توجه به این که در قرن ۲۱ زندگی میکنیم و فرهنگ اجتماعی کشور عزیزمان ایران رو به سمت قله های افتخار را در پیش گرفته اما در شرکت اب و فاضلاب ایلام تاثیر چندانی نداشته. اسانسور شرکت اب و فاضلاب ایلام تنها قادر به بردن جنس مونث و یا جنس مذکر است؟؟؟؟؟! یعنی پرسنل و ارباب رجوع این شرکت نمیتوانند بصورت مختلط سوار اسانسور شوند و همانند با توجه به اینکه ظرفیت اسانسور ۳ نفر است ،اگر ۲ خانم و یک اقا در طبقه اول باشند باید هر یک جدا و جدا به طبقات بعد بروندیعنی اول ۲ خانم سوار و به طبقه مورد نظر برسد بعد اسانسور پایین یا بالا امده و شخص سوم یعنی اقا به طبقات بعد برود که هزینه برق و نگهداری اسانسور را برای شرکت در بر دارد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز