درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

عدم صداقت رسانه ای

مهدی
بعد از ارسال هر مطلبی رایانه پیغام میدهد که بعد از تایید در سایت قرار میگیرد. سوال :مگر در مورد حق نوار مرزی به حقیقت نرسیدید که درج نکردید .لطفا" محافظه کاری را کنار گذاشته و واقعیتها را درج کنید.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز