درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

فحاشی به فرهنگ مردم

خزل
طی بازی مذکور یک مشت ارازل و اوباش که همگی دارای چهره های کریه و جثه های ضعیف و نحیف بودند آرامش ورزشگاه کوچک و مظلوم تختی را بر هم زدند. آنها با فحاشی و ادای الفاظ رکیک پدر مادر و خواهر داور مربیان و بازیکنان را مورد توهین قرار دادند. همانهایی که نوع مخصوص و مسخره ای از شلوار پارچه ای گشاد می پوشند!این مدل شلوار گشاد متعلق به فرهنگ کوردی استان ایلام نیست . این مدل لباس مسخره و زشت و استفاده کنندگان آن به صورت مشکلی بزرگ و یک ناهنجاری در شهر ایلام تبدیل شده است. بنده به عنوان یک شهروند ایلامی حرف دل تمامی خانواده ها و مردمان با فرهنگ ایلام را میگویم و از مسئولین انتظامی استان تقاضامندم که طی برنامه هایی در صدا و سیما پوشیدن این نوع لباس را به عنوان ضد ارزش معرفی و استفاده کنندگان(ارازل و اوباش) از آن را بازداشت نمایند. ارازل مذکور به طرز زشتی فرهنگ عمومی و ورزشی استان ایلام را به بازیکنان ومربیان تیم نقده نشان دادند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز