درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

حفاری های آب و فاضلاب

رضا حسن بیگی

روز اربعین حسینی (ع) پیمانکار آب و فاضلاب اقدام به حفاری پیاده روهای خیابان اندیشه در محله فرهنگیان جهت وصل به شبکه آب وفاضلاب نموده که تا کنون ۲۸/۰۲/۱۳۸۴ نه اقدام به خواباندن لوله های مربوطه کرده اند و نه حفاری ها را پر نموده اند شما بفرمایید تکلیف چیست و چه باید کرد؟ من نمیدانم دراین شهر ایلام کی جوابگوی مشکلات مردم می باشد ما هر کاری کردیم کسی را پیدا نکردیم شاید شما ما را راهنمایی کنید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز