درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

دراین شهر ایلام کی جوابگوی مشکلات مردم می باشد ؟

رضا - حسن بیگی

من نمیدانم دراین شهر ایلام کی جوابگوی مشکلات مردم می باشد ما هرکاری کردیم کسی را پیدا نکردیم شاید شما ماراراهنمایی کنید بعنوان مثال :
روز اربعین حسینی (ع) پیمانکار آب وفاضلاب اقدام به حفاری پیاده روهای خیابان اندیشه در محله فرهنگیان جهت وصل به شبکه آب وفاضلاب نموده که تا کنون ۲۸/۰۲/۱۳۸۴ نه اقدام به خواباندن لوله های مربوطه کرده اند ونه حفاری ها راپر نموده اند شما بفرمایید تکلیف چیست وچه باید کرد؟

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز