درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

از مشکلات مرکز اورژانش ایلام

یک شهروند

۳۱/۱/۸۴ ساعت ۲۲:۱۵ :

با یکی از دوستانم برای رفتن به منزل در میدان شهدا قرار داشتم. هنگامی که به میدان رسیدم دیدم دوستم از شدت درد کلیه نمی تواند سر پا بایستد. او را به اورژانس رساندم ، برایش یک بلیط گرفتم و رفتیم پیش دکتر برای معاینه. دوستم تنها یک جمله گفت : کلیه ام  درد می کند. آقای دکتر که سرگرم  صحبت کردن  با دوستشان بود هیچ چیزی از بیمار ما نپرسید. تنها یک نسخه نوشت و گفت :"برید دیگه".

رفتم نسخه را تهیه نمودم دو آمپول ترامادول و یک سرم دکستروز.

آقای پرستار آمپولها را تزریق کردند و سرم را هم به دستش وصل نمود. به دوستم گفتم میروم یک زنگ به خانه و یا به دوستان می زنم. از پرستار پرسیدم کجا میتونم یک تلفن پیدا کنم. ایشون گفتند" اورژانس تلفن نداره". شاید هم داشت ولی خراب بود. از اورژانس بیرون رفتم به امید اینکه یک تلفن پیدا کنم. از دست فروش بیرون اورژانس سئوال کردم او هم گفت :" فکر نکنم بتوانی این نزدیکیها تلفن پیدا کنی." تا میدان ۲۲ بهمن و سعدی رفتم ولی تلفنی نیافتم! به اورژانس برگشتم، بعد از ۲۰ دقیقه سُرُم هم تمام شد. دست دوستم را گرفتم و رفتیم.

و حالا چند سوال :

 ۱- آیا آین مسئله که اورژانس مرکز یک استان حتی یک تلفن عمومی نداشته باشد عجیب نیست. اگه کسی تلفن همراه نداشته باشد یا اگر کسی در این شهر غریب باشد تکلیف چیست؟

 ۲- آیا شرکت مخابرات هم نمی تواند این مشکل اساسی را با نصب یک یا دو تلفن عمومی درمحوطه  اورژانس حل کند؟

۳- آیا پزشکان کشیک می توانند بدون سئوال از مریض نسخه بنویسند!؟

و ...

 

البته باید متذکر شدکه سایر اماکن خدماتی استان وضعیتی بهتر از اورژانس ندارند ولی اورژانس همانطور که از نامش پیداست مکانی است برای وضعیت اضطراری!

 

    یک شهروند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز