درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

برای همه مادره، برای ما زن بابا !

علیرضا.ر
۸ اردیبهشت بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه سوم شایعه زلزله در ایلام را بصورت غیر مناسبی پخش نمود مجری این بخش خبری به شایعه آمدن سونامی در ایلام نیز اشاره نمود و با لحنی هجو آمیز گفت " استان ایلام در منطقه کوهستانی قرار دارد و در معرض سونامی قرار ندارد". تعجب من از مسئولان صدا و سیمای مرکز ایلام است که چرا به جای تجزیه و تحلیل این شایعه و تشریح عواقب آن و تلاش برای از بین بردن آن مبادرت به مخابره اصل شایعه به واحد مرکزی خبر نموده و خود را در به تمسخرگرفتن مردم ایلام شریک نموده اند . امیدوارم مسئولان صدا و سیمای مرکز ایلام در این زیمنه توضیح قانع کننده ای ارائه دهند و از مردم شریف اسلام عذر خواهی نمایند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز