درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

آیا مسئولین استان از آب لوله کشی شهر استفاده میکنند؟

یک ایلامی
خواستم بپرسم مسئولین آب و فاظلاب از مردم شهر هنوز شرمنده نشده اند. همه میدانند خیلی از مردم شهر همانند گذشته های دور آب آشامیدنی خود را از چشمه های اطراف شهر تهیه میکنند ، بعضی ها هم از آب معدنی بسته بندی شده استفاده می کنند. خواستم بپرسم آیا مسئولین از این چیزها خبر ندارند. مطمئنا باید در پیشگاه خداوند نه تنها جواب این همه محرومیت استان بلکه جوابگوی اولین نیازهای یک جامه شهری که آب آشامیدنی سالم است باشند.
نظرات ارسال نظر
  • عليدر تاریخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴

    مسئولين آب و فاضلاب؟! مسئولين فاضلاب! مسئولين؟؟ مم

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز