درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

ریخت زباله در حاشیه جاده

محمدرضا
خروجی ایلام از روستای هفت چشمه به محل ریختن زباله ونخاله های ساختمانی تبدیل شده چرا مسئولین فکری به حال این موضوع نمی کنند درختان سروی که سالیان در حاشیه جاده کاشته شده اند به دلیل عدم نظارت وبرخورد با خاطیانی که مبادرت به ریختن زباله در در این مسیر کرده اند در خطر خشک شدن هستند با توجه به نزدیکی ماه محرم وورود وخروج زوار به عتبات عالیات دیدن این مناظر درشاً این استان نمی باشد خواهشمنداست مسئولین دراین مورد فکر اساسی بکنند
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز