درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

رسیدگی به مشکلات مردم پلیه در یوان

حامی
با توجه به اینکه تعدادی از مردم در منطقه پلیه در شهرستان ایوان مشغول فعالیت دامداری وکشاورزی هستند اما از خوردن آب آشامیدنی به صورت بهداشتی محروم هستند لطفا مسئولین محترم پیگیری نمایند .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز