یک‌شنبه 15 تیر 1399

درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

رسیدگی به مشکلات مردم پلیه در یوان

حامی
با توجه به اینکه تعدادی از مردم در منطقه پلیه در شهرستان ایوان مشغول فعالیت دامداری وکشاورزی هستند اما از خوردن آب آشامیدنی به صورت بهداشتی محروم هستند لطفا مسئولین محترم پیگیری نمایند .
نظرات ارسال نظر