درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

مدیریت بحران

احمد حیدری
حادثه آتش سوزس در جنگل ها و مراتع استان در حالی تبدیل به یک بحران استانی گردید که اگر حضور پر شورمردم جهت پاسخگویی به این حادثه نبود اکنون شاهد یک فاجعه زیست محیطی در استان بودیم . هر چند زمان مناسبی برای ارزیابی نحوه پاسخگویی بهاین حادثه نیست وولی فرصتی است تا عقبگردی به سیاست های کلی استان در مدیریت بحران نماییم چرا که تجارب این چنین حوادثی به ما کمک خواهند نمود که در آینده شاهد کارایی بیشتر مردم ومسولین در خصوص مدیریت بحران علی الخصوص بحران های انسانی( زلزله /سیل / حوادث غیر طبیعی) که مردم را تحت تاثیر خود قرار میدهند نماییم . بی شک وجود نیروی انسانی متخصص و امکانت تخصصی جهت پاسخگویی به هر حادثه از ضروریات می باشد ولی حلقه گمشده مدیریت بحران را می بایست یرنامه ریزی نامید .برنامه ریزی در مدیریت بحران علاوه بر استان در کشور ما غریب مانده صرف آماده باش نیرو های امدادی و برگزاری چند مانور در طول سال نمی توان خود را مجاب کنیم که آمادگی لازم را جهت پاسخگویی به حوادث داریم .هر چند مقوله مدیریت بحران در مکشور ما تقریبا نو ظهور می باشد و منابه لازم علمی در این خصوص کم می باشد اما با وجود کارشناسان خبره این امر می توان برنامه مناسبی جهت پاسخگویی به هر حادثه را تدوین نمود . شناسایی خطر وارزابی خطر مقوله مهمی در دیریت بحران می باشد و گام نخست در برخورد با هر حادثه شناسایی خطر است که منمی بایست در خصوص تمام حوادث موجود برنامه ریزی گردد .بی شک این حوادث چند سال گذشته (زلزله مورموری / اربعین حسینی و آتش سوزی جنگل ها ) تجربیات فراوانی در خصوص هماهنگی بین دستگاه ها وارزیابی میزان توان و امکا نات استان در راستای مقابله با بحران را به ارمغان آورده و انتظار میرود مسولین امر با برنامه ریزی صحیح و اصولی در آینده با استفاده از این تجربیات خدمات ارزنده خود را بیش از پیش نمایان کنند .هر چند که کم کاری و نقص آن چنانی در حوزه مدیریت بحران در حوادث گذشته به چشم نیامد ولی انتظار مردم از مسولین همواره انتظاری به حق بوده ومسولین نیز در این راستا می بایست تمام توان خود را به کار بگیرند . امر دیگری که می تواند در بحران های این چنینی کمک کار مجوعه مدیریت بحران باشد استفاده از توان مردم در حوادث است که لازمه آن آموزش و آگاهی بخشی به عموم مردم است کاری که سالهاست در کشورهای توسعه یافته به آن توجه کرده اند و نمونه بارز آن کشور ژاپن می باشد . انتظار میرود صدا و سیمای استان به عنوان مسول کارگروه اطلاع رسانی در بحران به این مقوله توجه داشته باشد و برنامه های آموزشی مرتبط با بحران را در برنامه های خود بگنجاند زیرا در صورت آگاهی بخشی به مردم و بالا بردن اطلاعات مردم در خصوص انواع حوادث در موقع بروز بحران می توان به نحوه احسن به هر حادثه ای پاسخ داد.... احمد حیدری .کارشناس مدیریت سوانح و مدرس دانشگاه.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز