درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

انتقال مجتمع آموزشی بیشه دراز به روستای دیگری

سال گذشته مسایل سیاسی وتعصبات قومی وقبیله ای باعث شد که مجتمع آموزشی بیشه دراز که مرکز دهستان اناران است وسالیان سال است که تمامی روستاهای اطراف این دهستان جهت تحصیل به این مجتمع می آیند وتمامی زیرساخت های این مجتمع جهت تحصیل دانش آموزان فراهم است به روستای کوچکی بنام مازعبدعلی که نزدیک شهر دهلران است ودر داخل یک کانیکس انتقال یابد که این مسئله موجبات نگرانی اهالی این دهستان وروستاهای حومه گردیدوحتی باعث مهاجرت روستاییان به شهر گردید حال اهالی شهید پرور دهستان اناران وبیشه دراز این خواسته قانونی از مسولین شهرستان وبویژه ریاست محترم جدیدآموزش وپرورش دهلران دارند که نسبت به انتقال این مجتمع به جایگاه خود دارند.باتشکر از طرف اهالی دهستان اناران وبیشه دراز
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز