درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

درخواست انتشار

حشمت الله بهرامی
بسمه تعالی سردبیر محترم سایت پایگاه خبری ایلام امروز سلام علیکم احتراما اینجانب حشمت الله بهرامی از فرهنگیان ورزمندگان وجانبازان۲۵درصد جنگی تحمیلی واز بسیجیان فعال سپاه ناحیه دره شهربه نمایندگی از اهالی متضرر روستای زرانگوش بدره به عرض عالی می رساند در حد فاصل شهرستانهای دره شهروبدره از استان ایلام در روستای زرانگوش پلی درحال احداث است که بدلیل مهندسی نا مناسب وطرح نقشه غیر اصولی ضررهای هنگفتی به شرح ذیل به مردم روستا وارد ساخته ودر حال وارد ساختن ضررهای متعدد دیگر به اهالی محترم روستا می باشد در حالی که کسی به مردم بی بضاعت وفقیر روستا جوابگو نیست وسازمان راه ومسکن وشهرسازی بدون توجه به حق وحقوق مردم چشمهای خودرا بر روی حقیقت بسته وطرحهای غیر کارشناسی خود را به پیش می برد ودر آینده شاهد فجایع در بخش کشاورزی وانسانی روستا خواهیم بود. مهندسان وپیمانکاران زیر نظر مسئولان سازمان راه ومسکن وشهرسازی ایلام بخاطر جبران اشتباهات گذشته خود وهمکارانشان در مورد احداث این پل مردم روستا را با فاجعه روبرو کرده ودستور توقف فعالیت آنها بهتر از ادامه آن آنست.ومتاسفانه با ادامه کار آن میزان خسارات وضررهایش بیشتر نمود پیدا می کند ومردم بیشتر متضررمی شوند. ۱-برای احداث این پل لازم بود که نقشه یک پل مرتفع با چند پایه ستون شبیه پل ذال اندیمشک طرح وبا کمترین هزینه وکمترین زمان لازم به بهره برداری برسد.در صورتی که هم اکنون با هزینه میلیاردی به بدترین شکل ممکن وبا ارتفاع پست ونا مناسب وغیرکارشناسی بعد از سالها فراز وفرودوباهزینه زیاد گذاشتن روی دست دولت در حال ساخت است. (هشدار،هشدار)این پل وجاده آن بدلیل طراحی ونقشه برداری نامناسب وبا شناختی که بنده از خاک واراضی روستا دارم درآینده(یک تا دوسال)هم ترک خواهد خورد ونشست خواهد کرد وچه بسا تصادفها وجان افرادی در آن گرفته شود.وزمینهای مجاور رانش خواهند نمود چنانچه تاکنون هم شاهد بوده ایم ونمونه آن در ضلع جنوبی جاده درتابستان سال جاری مشاهده شد. ۲- هیچ نیازی به خاکبرداری غیر اصولی وتخریب این همه زمینهای کشاورزی مجاور جاده نبوده،که تاکنون به منظورپایین بردن سطح جاده هزاران تن خاک حاصلخیزاز زمینهای کشاورزی اطراف جاده برداشت ودر اطراف پل تخلیه نموده اند.ومحیط زیست را نیز خراب کرده اند. ۳-جاده دسترسی اهالی روستا به زمینهای کشاورزی که تاکنون از شانه جاده استفاده می شد را قطع نموده اندومردم برای رفتن به مزارع کشاورزی خود دیگرهیچ راه ارتباطی ندارند.ومسئولان هم می گویند هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارند. ۴-لوله آب پمپاژهای روستا که وظیفه تامین آب کشاورزی مردم بوده را قطع کرده وزمینهای آبی روستائیان را به دیم تبدیل می کنند.وامرارمعاش مردم که ازطریق صیفی کاری وشلتوک ومزارع گندم وجو وحبوبات بوده با مشکل مواجه نموده اند.مردم دیگر نه آب ونه راه ارتباطی برای کشت برروی زمینهای خودرا ندارند.این همه خرابی برای کاری است بی حاصل وبی نتیجه که خبرهای تصادفات ورانش زمین و.......آن در آینده بهت آور خواهد بود. ۵- زمینهای کشاورزی مردم را تخریب وبه بهانه حریم جاده از پرداخت خسارت به مردم خودداری می نمایند وهمچنان بی مهابا وبدون احساس مسئدولیت ورعایت حق مردم بر زمینهای ومزارع کشاورزی می تازند وزمینهای صاف وهمواربه غار وپرتگاه مبدل ساخته اند که در آینده شاهد سقوط تراکتور وکمباین واداوات کشاورزی واز همه بدتررانش وریزش خاک زمینهای مزروعی وحتی خسارت جانی به مردم خواهیم بودکه مسئولیت آنها در حال وآینده باید به عهده سازمان راه ومسکن وشهرسازی بدلیل اجرای طرح غیر اصولی وغیر کارشناسیش باشد. این درحالی است که این اراضی از اجداد ما به ارث برده ایم وکسی از این مسئولان را ندیده ونمیشناسیم که حالا می گویند بیایید به زوربرادرشویم .در آن زمان جاده وراهی درکار نبوده که حالااز هرطرف ۲۲ مترش را حریم جاده برای خود می نامند. آنها زمین ازچه کسی خریده اند وبچه کسی پول داده اند ومدرکش کجاست وچگونه صاحب مال مردم شده اند؟چرا اینگونه نا حق بر حقوق مردم می تازند وخودرا حق میدانند.پیشنهاد اینکه ضمن پرداخت حق مردم،برای جلوگیری از رانش زمین وتخریب بیشتر مزارع وزمینهای مردم لازم است که حاشیه جاده حداقل با دیوارسنگ وسیمان حاشیه چینی شود. ۶-تاکنون مسئولان وپیمانکاران ومهندسان طرحهای خودرا از مردم مخفی وهیچ اطلاع رسانی در مورد عمق خسارتها به مردم صورت نگرفته ومردم مجاورکه بیشترین هزینه را بابت ندانم کاری آنان پرداخت نموده اند هیچگاه از طرح ونقشه آنها مطلع نبوده وهربارهم که ما مراجعه نموده ایم حقیقت را به ما نگفته اند تا حالا با با پیشرفت طرح ما مشاهده نموده ایم چه بلایی به سرمان آورده اند. ۷-استدعا دارد هیئتی ازکارشناسان خبره وبا تجربه ازمرکزکشورجهت بازدید وکارشناسی پروژه مذکور،سازمان راه وشهرسازی استان ایلام ودیگرمسئولان مرتبط با پروژه موظف به پذیرش مسئولیت عواقب خسارات فعلی وآینده این طرح بازدیدنموده وضمن جبران وپرداخت خسارات فعلی خریدزمینها ومزارع کشاورزی فعلی که دراثرگردوخاک وتهیه وتامین وترمیم مسیرهای کشاورزی قطع شده وترمیم لوله پمپاژهاباید پاسخگوی هرگونه خسارت جانبی منبعد به به اهالی روستا اعم از جانی ومالی وفرسایش خاک ورانش زمین مردم درآینده نیز باشد سازند. وملزم به دیوارکشی حاشیه جاده با سنگ وسیمان به منظورایجادجاده کشاورزی وجلوگیری از رانش زمین گردند.همچنین مسئولان مقصر تحت بازخواست وپی گیری قرار گیرند. با احترام حشمت الله بهرامی آدرس:ایلام شهرستان بدره روستای زرانگوش تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۴۵۱۶۲۴ -۰۸۴۳۵۲۲۶۹۵۵
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز